50 GODINA

ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d.

Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek specijalizirana je tvrtka za pružanje usluga zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša sa sjedištem u Osijeku, Trg Lava Mirskog 3/III, te poslovnim jedinicama u Slavonskom Brodu, Virovitici, Zagrebu i Bjelovaru.

 

2015. godine Zavod je proslavio 50 godina svoga rada. Počeci sežu u 1965. godinu i zaposlenje prvih radnika u sklopu Zavoda za zaštitu pri radu Zagreb, a kao sastavnog dijela Instituta za sigurnost Zagreb, osnovanog odlukom Izvršnog vijeća sabora Republike Hrvatske i to 1960. godine.

 

Prva lokacija u Osijeku bila je u Reisnerovoj 89, a zbog povećanja broja zaposlenih i širenja poslova dolazi i do selidbi i to 1967. godine na Mažuranićev vijenac (današnji Perivoj kralja Tomislava), zatim 1969. na Bulevar JNA 23/II (današnja Europska avenija) te na kraju 1975. godine na Trg Lava Mirskog 3/III.

 

Današnji je Zavod nastao kao izdvojena jedinica središnjice u Zagrebu sve do 18.4.1974. kada stječe pravnu osobnost pod nazivom OOUR Zavod za zaštitu na radu i zaštitu od požara Osijek, udružen u RO Institut za sigurnost Zagreb. Iz različitih interesa 21.11.1980. Zavod se izdvaja iz RO Institut za sigurnost Zagreb i nastavlja samostalno s potpunom odgovornošću pod skraćenim nazivom RO Zavod za unapređivanje sigurnosti s p.o. Osijek. Društveno poduzeće 27.1.1993. pretvara se u dioničko društvo, Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek. Nastalo je i širenje poslovnih prostora i to 2000. u Slavonskom Brodu i 2008. kada je u Osijeku osnovana Didaktika, Ustanova za obrazovanje iz zaštite na radu te laboratorij tvrtke, kao i otvaranje poslovnih jedinica: 1984. u Slavonskom Brodu, 2006. u Virovitici, te 2014. u Zagrebu i Bjelovaru.

 

Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. tvrtka je koja pruža kompletne usluge iz zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša. Tu su još i poslovi iz zaštite i spašavanja te provjera i područje ispitivanja nepropusnosti cjevovoda i spremnika te tlačna ispitivanja. Za sve poslove, koji to zahtijevaju, Zavod ima ovlaštenja državnih i drugih nadležnih tijela, a kvaliteta je osigurana primjenom sustava kvalitete ISO 9001:2008 od 2003. godine.

 

Zbog prihvaćanja pravne stečevine EU-a posebno u području zaštite zdravlja i okoliša za odobrenje izvođenja mjerenja i ispitivanja, ishođena je akreditacija ispitnog laboratorija prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 kao i za inspekcijsko tijelo prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012.

 

Navedene poslove danas obavlja 44 zaposlenika, od kojih 35 s visokom ili višom stručnom spremom, uz velika ulaganja pored kadrova i u opremu, tehnologiju i informatizaciju. Sigurno je kako je i to pridonijelo da postojeća imovina Zavoda višestruko prelazi iznos temeljnog kapitala. No, i pored svega naprijed navedenog, pored prostora, opreme i tehnologije, najveća vrijednost tvrtke su radnici različitih struka s položenim stručnim ispitima i ovlaštenjima te društveno osjetljivo djelovanje i ponašanje u ovom gradu i županiji.

 

Uz njegovanje dobrih međuljudskih i poslovnih odnosa, stvaraju se uvjeti za uspješan timski rad na projektima i složenim procesima, što je preduvjet za realizaciju poslova u području integralne sigurnosti, ali i zalog za budućnost ovog društva.

 

Promičući sigurnosna načela u radnom i životnom okruženju, kako bi ostvarili misiju biti među najboljima na tom području u Republici Hrvatskoj, Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek, i dalje će biti pouzdan čimbenik ovog grada i županije, kao i Republike Hrvatske.

 

 

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/2