50 GODINA

ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d.

Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek specijalizirana je tvrtka za pružanje usluga zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša sa sjedištem u Osijeku, Trg Lava Mirskog 3/III, te poslovnim jedinicama u Slavonskom Brodu, Virovitici, Zagrebu i Bjelovaru.

 

2015. godine Zavod je proslavio 50 godina svoga rada. Počeci sežu u 1965. godinu i zaposlenje prvih radnika u sklopu Zavoda za zaštitu pri radu Zagreb, a kao sastavnog dijela Instituta za sigurnost Zagreb, osnovanog odlukom Izvršnog vijeća sabora Republike Hrvatske i to 1960. godine.

 

Prva lokacija u Osijeku bila je u Reisnerovoj 89, a zbog povećanja broja zaposlenih i širenja poslova dolazi i do selidbi i to 1967. godine na Mažuranićev vijenac (današnji Perivoj kralja Tomislava), zatim 1969. na Bulevar JNA 23/II (današnja Europska avenija) te na kraju 1975. godine na Trg Lava Mirskog 3/III.

 

Današnji je Zavod nastao kao izdvojena jedinica središnjice u Zagrebu sve do 18.4.1974. kada stječe pravnu osobnost pod nazivom OOUR Zavod za zaštitu na radu i zaštitu od požara Osijek, udružen u RO Institut za sigurnost Zagreb. Iz različitih interesa 21.11.1980. Zavod se izdvaja iz RO Institut za sigurnost Zagreb i nastavlja samostalno s potpunom odgovornošću pod skraćenim nazivom RO Zavod za unapređivanje sigurnosti s p.o. Osijek. Društveno poduzeće 27.1.1993. pretvara se u dioničko društvo, Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek. Nastalo je i širenje poslovnih prostora i to 2000. u Slavonskom Brodu i 2008. kada je u Osijeku osnovana Didaktika, Ustanova za obrazovanje iz zaštite na radu te laboratorij tvrtke, kao i otvaranje poslovnih jedinica: 1984. u Slavonskom Brodu, 2006. u Virovitici, te 2014. u Zagrebu i Bjelovaru.

 

Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. tvrtka je koja pruža kompletne usluge iz zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša. Tu su još i poslovi iz zaštite i spašavanja te provjera i područje ispitivanja nepropusnosti cjevovoda i spremnika te tlačna ispitivanja. Za sve poslove, koji to zahtijevaju, Zavod ima ovlaštenja državnih i drugih nadležnih tijela, a kvaliteta je osigurana primjenom sustava kvalitete ISO 9001:2008 od 2003. godine.

 

Zbog prihvaćanja pravne stečevine EU-a posebno u području zaštite zdravlja i okoliša za odobrenje izvođenja mjerenja i ispitivanja, ishođena je akreditacija ispitnog laboratorija prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 kao i za inspekcijsko tijelo prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012.

 

Navedene poslove danas obavlja 44 zaposlenika, od kojih 35 s visokom ili višom stručnom spremom, uz velika ulaganja pored kadrova i u opremu, tehnologiju i informatizaciju. Sigurno je kako je i to pridonijelo da postojeća imovina Zavoda višestruko prelazi iznos temeljnog kapitala. No, i pored svega naprijed navedenog, pored prostora, opreme i tehnologije, najveća vrijednost tvrtke su radnici različitih struka s položenim stručnim ispitima i ovlaštenjima te društveno osjetljivo djelovanje i ponašanje u ovom gradu i županiji.

 

Uz njegovanje dobrih međuljudskih i poslovnih odnosa, stvaraju se uvjeti za uspješan timski rad na projektima i složenim procesima, što je preduvjet za realizaciju poslova u području integralne sigurnosti, ali i zalog za budućnost ovog društva.

 

Promičući sigurnosna načela u radnom i životnom okruženju, kako bi ostvarili misiju biti među najboljima na tom području u Republici Hrvatskoj, Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek, i dalje će biti pouzdan čimbenik ovog grada i županije, kao i Republike Hrvatske.

 

 

1/2