OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

Opći uvjeti korištenja

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici https://www.zus.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Uprave društva Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. (Društvo) ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Društvu ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pisanog dopuštenja vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.

Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaća koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Društvo se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice.

Izjava o zaštiti privatnosti

Društvo poštuje vašu privatnost i temelji svoju internetsku stranicu na tehnologijama koje pružaju bolje i sigurnije mrežno iskustvo. Ova Izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka na internetskim stranicama www.zus.hr (u nastavku: internetska stranica). Korištenjem ove internetske stranice suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade podataka opisanim u ovoj Izjavi.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Kako bi održalo funkcionalnost internetskih stranica i omogućilo usluge koje korisnici traže, Društvo na ovom web-mjestu može prikupljati i upotrebljavati osobne podatke korisnika.

Putem internetske stranice zus.hr moguće je, ovisno o svrsi, prikupljanje vaših osobnih podataka kao što su: ime i prezime, adresa e-pošte, kućna ili poslovna adresa, telefonski broj i sl. Upisom osobnih podataka u za to predviđena polja dajete privolu da se navedeni podaci upotrebljavaju u svrhu za koju su dani.

Društvo prikuplja podatke o vašem računalu. Ovi podaci mogu uključivati vašu IP adresu, tip preglednika, vrijeme pristupa i adrese posjećenih web stranica.  Društvo prikuplja podatke o korisniku i izvan ovog web-mjesta, na temelju obrazaca upitnika uz suglasnost korisnika i u svrhe navedene u tim obrascima. Prikupljene podatke, kao i podatke koje je saznalo na osnovi pružanja usluga korisnicima, Društvo obrađuje u svrhu u koju su isti dani, odnosno u svrhu korištenja web stranica i pružanja željenih usluga te kako bi vam pružilo informacije o proizvodima ili uslugama koje možete koristiti.

Društvo može koristiti navedene podatke kako bi vam pružilo učinkovitiju korisničku uslugu, olakšalo korištenje web stranica uklanjanjem potrebe za učestalim upisivanjem istih podataka ili za prilagodbu web stranica vašim osobnim sklonostima i interesima. Društvo ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje popis korisnika svojih stranica trećim stranama. Uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, Društvo može dijeliti podatke s izvršiteljima obrade za određene svrhe: izradu statističke analize, omogućivanje korisničke potpore, organizaciju dostave ili slične potrebe. Ovime vas Društvo ujedno informira da imate pravo na pristup svim danim osobnim podacima, kao i na njihov ispravak, pravo naknadno odustati od prethodno danih suglasnosti, djelomično ili u cijelosti, kao i pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhe pružanja informacija o proizvodima ili uslugama, kako kod Društva kao voditelja obrade osobnih podataka, tako i kod izvršitelja obrade.

Sigurnost vaših osobnih podataka

Internetska stranica www.zus.hr štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

Uvjeti i izmjene

Uvjeti ove Izjave o zaštiti privatnosti uređuju upotrebu svih podataka prikupljenih za vrijeme primjenjivanja Izjave. Društvo zadržava pravo izmjene ove Izjave u bilo kojem trenutku kako bi prenijela nove važne informacije te kako biste bili informirani o načinima na koje Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.  na svojim internetskim stranicama štiti vaše podatke, te stoga preporučamo da povremeno provjerite ažuriranja na ovoj stranici.

Informacije za kontakt
Društvo će rado primiti vaše komentare i sugestije u vezi s ovom Izjavom, kao i ostale primjedbe. Možete nam se obratiti na: [email protected]