Stjecanje osnovnih andragoških znanja

12/03/2019

1/4
Please reload

11/04/2019

Umjerni laboratorij za područje akustike utemeljen je 2018. godine, a status akreditiranog tijela od strane hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 stekao je 2019. godine.

U sklopu akreditacije pružamo sljedeće usluge umjeravanja:

1. tlačno umjeravanje svih vrsta 1/2'' mikrofona radnih etalona, u frekvencijskom području 31,5 Hz - 16 kHz

2. umjeravanje razine zvučnog tlaka, frek...

08/11/2017

Obveze su poslodavca prema članku 58. Zakona o zaštiti na radu da provode mjere zabrane zlouporabe alkoholnih pića. Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. kao ovlaštena osoba za obavljanje poslova i pružanje usluga iz zaštite na radu u mogućnost vam je ponuditi nove usluge, kako slijedi:

Izrada normativnog akta (Pravilnika s postupovnikom i zapisnikom) za utvrđivanje postupka provjere je li radnik pod...

21/02/2017

Prateći svjetske trendove, među brojne usluge koje Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. nudi na tržištu, u vlastitu ponudu uvrstili smo i 3D ispis. 

Po definiciji, 3D pisač je uređaj koji od određenog materijala ili više njih (npr. polimeri, metali, keramika, papir) može proizvesti čvrste oblike, dijelove i proizvode bilo kojeg geometrijskog oblika prethodno dizajniranog na računalu. 3D ispis je specifičan po tome š...

26/07/2016

Jedna od naših novih usluga je Ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i  pročišćavanje otpadnih voda. 

Obavljamo ispitivanja vodonepropusnosti cjevovoda sa slobodnim licem, tlačnih cjevovoda te ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju otpadnih voda.

Nova ispitivanja obavljamo temeljem ovlaštenja Ministarstva poljoprivrede, a kao ovlaštena pravna osoba po Vašem pozivu obaviti ćemo predm...

31/03/2016

Vizualizacija izvora zvuka jedan je od ključnih postupaka, vrlo bitan za inženjere koji se bave tehničkom akustikom. Postoje različite metode vizualizacije. Većina metoda razvijena je s ciljem vizualizacije specifičnih vrsta izvora zvuka u specifičnim vrstama akustičkog okoliša, u ograničenom frekvencijskom području. Akustička je kamera uređaj koji omogućuje vizualizaciju zvučnog polja promatranog izvora zvuka na tem...

Please reload

Please reload

Zanimljivosti

Vrijeme je za evakuaciju!

29/11/2016

1/8
Please reload

Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. specijalizirana je tvrtka za pružanje usluga zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i civilne zaštite. Tvrtka sa sjedištem u najužem središtu grada Osijeka, s poslovnim centrima u Slavonskom Brodu, Virovitici, Zagrebu i Bjelovaru, profesionalno će uz suradnju s vrhunskim stručnjacima obaviti sve poslove iz svoje djelatnosti.

  • YouTube - White Circle
  • Facebook - White Circle

2017 Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.