Stjecanje osnovnih andragoških znanja

12/03/2019

1/4
Please reload

29/11/2016

Svaki ozbiljan poslodavac ne ostavlja prostora slučaju. Prilikom pokretanja poslovanja Poslodavac je dužan u svakom objektu, uzimajući u obzir tehnološki proces, tvari koje se u radu koriste, način rada, uskladištene tvari kao i veličinu objekta, poduzeti mjere da do požara ne dođe, a ako ipak do njega dođe, da se opasnost po sigurnost i zdravlje zaposlenika smanji na najmanju moguću mjeru. 

Poslodavac je dužan i...

28/10/2016

Hidrantska mreža za gašenje požara je skup cjevovoda, uređaja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora dovodi do štićenih prostora i građevina.

Hidrantska mreža mora imati siguran izvor vode za napajanje vodom, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Razlikujemo dva tipa hidrantske mreže, unutarnju i vanjsku:

– unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara je hidrantska mreža za gašenje požara izvedena u objektu...

11/10/2016

Prilikom stavljanja dizala na tržište ugraditelj prvi puta daje dizalo korisnicima na uporabu. Dizala se mogu stavljati u uporabu samo ukoliko ne ugrožavaju zdravlje ili sigurnost ljudi i sigurnost imovine te je bitno da se ispravno ugrađuju, održavaju i upotrebljavaju u skladu s njihovom namjenom. Dizala moraju zadovoljavati bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve.

Nakon obavljene ugradnje izvoditelj radova naručuje...

07/10/2016

Zakon o zaštiti na radu kao normativni akt kojim se štiti zaštita i zdravlje radnika u vidu prevencije ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, propisuje konkretne odgovornosti poslodavca radi ispunjenja svojih ciljeva. Tako je propisana odgovornost poslodavca za organiziranje i provedbu zaštite na radu radnika, osoba na radu i drugih osoba u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim procesima, neovisno o to...

20/09/2016

Temeljem odobrenja nadležnog ministarstva Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. procjenjuje rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, a radi sprječavanja ili smanjenja rizika, temeljem čega izrađuje dokument Procjena rizika koji je u obvezi izraditi svaki poslodavac. Procjena rizika mora odgovarati postojećim rizicima na radu i mora biti dostupna svakom radniku na mjestu rada.

Poslodavac je obvezan na temel...

27/07/2016

Temeljem odobrenja nadležnog ministarstva Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. obavlja ispitivanja radnog okoliša, što obuhvaća:

- ispitivanja fizikalnih čimbenika (temperatura, relativna vlažnost i brzina strujanja zraka, osvijetljenost, buka i vibracije)

- ispitivanja kemijskih čimbenika (koncentracija plinova, para, prašina i aerosola)

- ispitivanja bioloških čimbenika.

Svaki poslodavac je dužan osigurati ispitivanj...

26/07/2016

Pregled i ispitivanje radne opreme odnosi se na radnu opremu koju čine strojevi i uređaji, postrojenja te sredstva za prijenos i prijevoz tereta prema propisu o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme.

Obveza ispitivanja ne odnosi se na:

- kućanske aparate namijenjene korištenju u domaćinstvu

- audio i video oprema

- oprema za informacijsku tehnologiju

- uobičajeni uredski strojevi

- niskonaponski sklopni i kontroln...

23/03/2016

Zavod za unapređivanje sigurnosti  u nastojanju proširenja kvalitete svojih usluga od sada pruža mogućnost snimanja električnih sustava, strojeva i objekata termokamerom marke FLIR.

Infracrvena je termografija postala standardan, nedestruktivan i beskontaktni način monitoringa i dijagnostike industrijskih i civilnih sustava i objekata. Infracrvena kamera poput ove može detektirati toplinu koja se razvija u električnim...

Please reload

Please reload

Zanimljivosti

Vrijeme je za evakuaciju!

29/11/2016

1/8
Please reload

Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. specijalizirana je tvrtka za pružanje usluga zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i civilne zaštite. Tvrtka sa sjedištem u najužem središtu grada Osijeka, s poslovnim centrima u Slavonskom Brodu, Virovitici, Zagrebu i Bjelovaru, profesionalno će uz suradnju s vrhunskim stručnjacima obaviti sve poslove iz svoje djelatnosti.

  • YouTube - White Circle
  • Facebook - White Circle

2017 Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.