Stjecanje osnovnih andragoških znanja

12/03/2019

1/4
Please reload

28/10/2016

Hidrantska mreža za gašenje požara je skup cjevovoda, uređaja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora dovodi do štićenih prostora i građevina.

Hidrantska mreža mora imati siguran izvor vode za napajanje vodom, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Razlikujemo dva tipa hidrantske mreže, unutarnju i vanjsku:

– unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara je hidrantska mreža za gašenje požara izvedena u objektu...

19/10/2016

Primaju se prijave za upis za programe stručnog osposobljavanja za rukovatelje radnim strojevima:

 • Rukovatelj viličarom

 • Rukovatelj utovarivačem

 • Rukovatelj bagerom

 • Rukovatelj dizalicama

 • Rukovatelj traktorom za obradu tla, zaštitu bilja i uništavanje korova

 • Rukovatelj motornim lančanim pilama

 • Rukovatelj kosilicama

 • Rukovatelj motornom kosom (krčilicom)

 • drugi strojevi prema zahtj...

11/10/2016

Prilikom stavljanja dizala na tržište ugraditelj prvi puta daje dizalo korisnicima na uporabu. Dizala se mogu stavljati u uporabu samo ukoliko ne ugrožavaju zdravlje ili sigurnost ljudi i sigurnost imovine te je bitno da se ispravno ugrađuju, održavaju i upotrebljavaju u skladu s njihovom namjenom. Dizala moraju zadovoljavati bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve.

Nakon obavljene ugradnje izvoditelj radova naručuje...

07/10/2016

Zakon o zaštiti na radu kao normativni akt kojim se štiti zaštita i zdravlje radnika u vidu prevencije ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, propisuje konkretne odgovornosti poslodavca radi ispunjenja svojih ciljeva. Tako je propisana odgovornost poslodavca za organiziranje i provedbu zaštite na radu radnika, osoba na radu i drugih osoba u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim procesima, neovisno o to...

Please reload

Please reload

Zanimljivosti

Vrijeme je za evakuaciju!

29/11/2016

1/8
Please reload

Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. specijalizirana je tvrtka za pružanje usluga zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i civilne zaštite. Tvrtka sa sjedištem u najužem središtu grada Osijeka, s poslovnim centrima u Slavonskom Brodu, Virovitici, Zagrebu i Bjelovaru, profesionalno će uz suradnju s vrhunskim stručnjacima obaviti sve poslove iz svoje djelatnosti.

 • YouTube - White Circle
 • Facebook - White Circle

2017 Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.