Stjecanje osnovnih andragoških znanja

12/03/2019

1/4
Please reload

08/11/2017

Obveze su poslodavca prema članku 58. Zakona o zaštiti na radu da provode mjere zabrane zlouporabe alkoholnih pića. Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. kao ovlaštena osoba za obavljanje poslova i pružanje usluga iz zaštite na radu u mogućnost vam je ponuditi nove usluge, kako slijedi:

Izrada normativnog akta (Pravilnika s postupovnikom i zapisnikom) za utvrđivanje postupka provjere je li radnik pod...

28/10/2016

Hidrantska mreža za gašenje požara je skup cjevovoda, uređaja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora dovodi do štićenih prostora i građevina.

Hidrantska mreža mora imati siguran izvor vode za napajanje vodom, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Razlikujemo dva tipa hidrantske mreže, unutarnju i vanjsku:

– unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara je hidrantska mreža za gašenje požara izvedena u objektu...

07/10/2016

Zakon o zaštiti na radu kao normativni akt kojim se štiti zaštita i zdravlje radnika u vidu prevencije ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, propisuje konkretne odgovornosti poslodavca radi ispunjenja svojih ciljeva. Tako je propisana odgovornost poslodavca za organiziranje i provedbu zaštite na radu radnika, osoba na radu i drugih osoba u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim procesima, neovisno o to...

20/09/2016

Temeljem odobrenja nadležnog ministarstva Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. procjenjuje rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, a radi sprječavanja ili smanjenja rizika, temeljem čega izrađuje dokument Procjena rizika koji je u obvezi izraditi svaki poslodavac. Procjena rizika mora odgovarati postojećim rizicima na radu i mora biti dostupna svakom radniku na mjestu rada.

Poslodavac je obvezan na temel...

22/07/2016

Zavod za unapređivanje sigurnosti  d.d. za svoje poslovne partnere organizirao je i održao seminar na temu Zaštite na radu. Seminar je održan 22.7.2016. godine u prostoru Ustanove za obrazovanje Didaktika, na Trgu Lava Mirskog 3.

Seminar je za cilj imao približiti problematiku zaštite poslodavcima koji su zakonom obvezni regulirati zaštitu na radu u svojim tvrtkama. Prezentirano je nekoliko tema i to: Zakon o zaštiti...

Please reload

Please reload

Zanimljivosti

Vrijeme je za evakuaciju!

29/11/2016

1/8
Please reload

Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. specijalizirana je tvrtka za pružanje usluga zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i civilne zaštite. Tvrtka sa sjedištem u najužem središtu grada Osijeka, s poslovnim centrima u Slavonskom Brodu, Virovitici, Zagrebu i Bjelovaru, profesionalno će uz suradnju s vrhunskim stručnjacima obaviti sve poslove iz svoje djelatnosti.

  • YouTube - White Circle
  • Facebook - White Circle

2017 Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.