PROTUEKSPLOZIJSKA ZAŠTITA

Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek ima dugogodišnje iskustvo bavljenja problematikom protueksplozijske zaštite. Osim obavljanja ispitivanja električne instalacije u prostorima ugroženim od eksplozije, izrade klasifikacije ugroženog prostora i izrade Ex-priručnika, Zavod pruža predmetne konzultantske usluge poslodavcima i investitorima, te izrađuje projektnu dokumentaciju električnih i strojarskih instalacija.

Naši stručni suradnici temeljem ovlaštenja: Ex Agencije (TN-09563) obavljaju provjeravanje električnih instalacija i instalacija sustava zaštite od munje u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom. Prostor može biti ugrožen eksplozivnom atmosferom zapaljivih plinova ili prašina, npr. plinske kotlovnice, benzinske postaje, silosi i dr.

 

Provjeravanje se sastoji od:
- Ispitivanja neprekinutosti zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačenje potencijala

- Ispitivanje otpora izolacije

- Ispitivanja impedancije petlje kvara

- Ispitivanje zaštitnog uređaja diferencijalne struje (RCD)

- Ispitivanja zaštite od preopterećenja motora (bimetala)

- Ispitivanja otpora rasprostiranja uzemljivača

- Ispitivanja otpora podova i zidova

- Ispitivanja zaštite od statičkog elektriciteta

 

Provjeravanje navedenih instalacija dužni su obavljati vlasnici postrojenja ili objekata u kojima postoje prostori ugroženi eksplozivnom atmosferom a prema Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

Postupak provjeravanja obavlja se prije puštanja u rad (kod novih postrojenja) i periodički.

Naša stručna ekipa temeljem ovlaštenja Ex Agencije (TN-09563) obavlja provjeravanje električnih instalacija i instalacija.

Naši stručni suradnici izrađuju Ex-priručnike.

Prema Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom Ex-priručnik trebaju izraditi vlasnici postrojenja koja sadrže prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom. Ex-priručnik je temeljni dokument kojim se potvrđuje održavanje postrojenja.

 

Razlikuju se dvije vrste aktivnosti održavanja:

- održavanje vlastitih postrojenja (ODP), koje obavlja služba održavanja korisnika postrojenja i

- aktivnost održavanja postrojenja iz usluge korisniku (ODA) koje obavlja profesionalna organizacija koja je 
   dgovarajućim ugovorom preuzela radove održavanja.

Održavanje Ex-opreme iz usluge mogu obavljati tvrtke ili obrtničke radionice, koja su za taj posao registrirane po Zakonu o trgovačkim društvima ili po Zakonu o obrtu te ako ispunjavaju uvjete osposobljenosti za obavljanje tih poslova što se dokazuje pozitivnim tehničkim nalazom za aktivnosti održavanja.

Obavljamo usluge savjetovanja projektanata kod projektiranja novih ili rekonstrukcije postojećih postrojenja ugroženih eksplozivnom atmosferom. Također obavljamo usluge savjetovanja korisnika postrojenja koja sadrže prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom glede odabira opreme za određene zone opasnosti, pripremu dokumentacije za tehničko nadgledanje od strane Ex-Agencije i dr.

Protueksplozijska zaštita
Zavod za unapređivanje sigurnosti, pouzdan partner
ZAŠTITA NA RADU
ZAŠTITA OD POŽARA
ZAŠTITA OKOLIŠA
LABORATORIJ
INSPEKCIJSKO TIJELO
CIVILNA ZAŠTITA
Trebate li pouzdanog partnera javite nam se!
SUSTAVI UPRAVLJANJA
Pogledajte još
PROTUEKSPLOZIJSKA ZAŠTITA
OSPOSOBLJAVANJA
PROJEKTIRANJE I NADZOR