Druga akustička kamera u Hrvatskoj

Vizualizacija izvora zvuka jedan je od ključnih postupaka, vrlo bitan za inženjere koji se bave tehničkom akustikom. Postoje različite metode vizualizacije. Većina metoda razvijena je s ciljem vizualizacije specifičnih vrsta izvora zvuka u specifičnim vrstama akustičkog okoliša, u ograničenom frekvencijskom području. Akustička je kamera uređaj koji omogućuje vizualizaciju zvučnog polja promatranog izvora zvuka na temelju Cross Spectral Beamforming metode. Pomoću kamere moguće je analizirati postojeće složene situacije u kojima postoji više izvora zvuka koji svojim istovremenim radom onemogućuju jednostavno utvrđivanje dominantnih izvora – izvora koji najviše utječu na ukupnu razinu buke. Moguća je i vizualizacija refleksija zvuka od čvrstih ploha. Akustičkom kamerom dobivaju se vizualni akustički prikazi iz kojih je moguće analizirati pojedinačne zvučne izvore. Osnovni princip temelji se na preciznom mjerenju i izračunu specifičnih vremenskih kašnjenja zvučnih signala emitiranog zvuka od različitih izvora, u odnosu na mikrofone u nizu, postavljene na istom nosaču. Akustički se vizualni prikaz lokalne raspodjele zvučnog tlaka na definiranoj udaljenosti od izvora računa korištenjem akustičkih podataka svih istovremeno snimljenih mikrofonskih kanala. Razine se zvučnog tlaka prikazuju bojama, slično kao kod termovizijskog snimanja. Preklapanjem fotografije određene situacije i izračunate karte buke dobiju se pouzdani podaci o položajima dominantnih izvora buke i njihovim akustičkim karakteristikama.


Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek, među prvima u Hrvatskoj, može pružati uslugu dijagnostičkih ispitivanja buke pomoću akustičke kamere. Pored toga je, na temelju detaljno utvrđenih karakteristika zvučnih izvora u smislu njihovih položaja i ostalih akustičkih karakteristika (frekvencijskog spektra i amplituda), omogućeno optimalno rješavanje problema prekomjernih razina buke okoliša. Akustička kamera može raditi u dvije konfiguracije - osnovnoj sa 30 mikrofona na kružnom nosaču, s dinamikom akustičke slike od 12 dB u frekvencijskom opsegu od 500 Hz do 12 kHz; takva je konfiguracija namijenjena mjerenjima na manjim udaljenostima od izvora zvuka (od 1 m udaljenosti) i mjerenjima u zatvorenim prostorijama. Druga se konfiguracija s ukupno 54 mikrofona sastoji od kružnog nosača osnovne konfiguracije kojem su dodana 3 ISO 9001 Q-551 štapna nosača mikrofona s po 8 mikrofona na svakom od nosača. Navedena konfiguracija omogućuje snimanje s dinamikom akustičke slike od 12 dB, u frekvencijskom opsegu između 100 Hz i 12 kHz. Akustička kamera koristi mikrofone osjetljivosti - 35 dB/1V/Pa 1000 Hz, uz odnos signal / šum > 62 dB te dvostupanjsko pojačanje signala; frekvencija uzorkovanja AD pretvornika je 48 kHz, uz rezoluciju uzorkovanja od 16 bita. Standardna je video slika, koja je podloga akustičkoj slici, veličine 640∙420 pixela, uz mogućnost snimanja samostalne video slike veličine 1024∙860 pixela, kao i snimanja videa. Vidni kut kamere je 580 ∙440 .


Akustičku je kameru moguće upotrebljavati u različitim područjima akustike i za različite namjene:

• analizu širenja buke iz industrijskih i drugih kompleksnih postrojenja s više izvora buke koji istovremeno rade, s ciljem sanacije izvora buke ili analiza budućeg stanja, a prije montaže novih izvora

• identifikaciju izvora, utvrđivanje položaja izvora zvuka, kvantificiranje pojedinačnih izvora kod kompleksnih izvora zvuka

• analizu izvora buke u smislu osiguranja kvalitete (proizvodnja) ili utvrđivanja uzroka kvara (održavanje) temeljem promjena akustičke emisije

• utvrđivanje mjesta propuštanja zvuka na pregradnim stijenama (zvučna izolacija)

• analizu akustike prostora

• analizu buke vjetroelektrana i sličnih kompleksnih izvora buke

• mjerenja u smislu razvoja proizvoda


Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek ima dugogodišnje iskustvo i znanje potrebno za rješavanje akustičkih problema i sudjeluje u izradi projektnih rješenja za smanjenje buke optimizacijom mjera zaštite. Ispitni laboratorij Zavoda - područje akustičkih ispitivanja akreditirano je tijelo za metode:

• mjerenja buke okoliša (HRN ISO 1996-2:2008)

• terenska mjerenja zračne zvučne izolacije između prostorija (HRN EN ISO 140-4:1999), fasada i fasadnih elemenata (HRN EN ISO 140-5:1999) te udarne zvučne izolacije međukatnih konstrukcija (HRN EN ISO 140-7:1999)

• mjerenja buke na radu i određivanje izloženosti buci (HRN EN ISO 9612:2010)

• određivanje razina zvučne snage izvora buke mjerenjem zvučnog tlaka - inženjerska metoda u pretežno slobodnom polju na reflektirajućoj ravnini (HRN EN ISO 3744:2011). Rezultati mjerenja koriste se za ocjenjivanje izvora buke, te kao ulazni podaci za izradu akustičkih modela - karata buke u otvorenom prostoru, i u zatvorenim (radnim) prostorijama.

#akustičkakamera #mjerenjezvuka #smanjenjebuke #mjerenjebuke

Istaknuto
Najnovije