Izobrazba o sigurnom rukovanju pesticidima


Temeljem Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek ovlašten je za modul za profesionalne korisnike te organizira Izobrazbu o sigurnom rukovanju pesticidima.

MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE (osnovna i dopunska kategorija)

 • OPG i drugi poljoprivrednici (potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo)

 • TVRTKE koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, (d.d., d.o.o., zadruge), potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo

 • PRAVNE I FIZIČKE osobe koje održavaju javne površine (parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine), potkategorije: komunalne tvrtke

Uvjeti za pohađanje edukacije:

 • navršenih 18 godina

 • minimalno završeno osnovno obrazovanje

Potrebna upisna dokumentacija:

 • osobna iskaznica

 • rodni list

 • svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju

Cijena tečaja za profesionalne korisnike po polazniku iznosi 380,00 kn.

U cijenu su uključene sljedeće naknade:

 • naknada za provedbu osnovne izobrazbe = 300,00 kn

 • naknada za provedbu ispita = 50,00 kn

 • naknada za izdavanje identifikacijske iskaznice = 30,00 kn

Osposobljavanje organiziramo i na lokaciji prijavitelja uz uvjet dovoljnog broja prijavljenih polaznika!

Obveznici edukacije mogu se prijaviti prijavnicom koja je dostupna na internetskim stranicama Ministarstva (www.mps.hr) i na stranici Zavoda www.zus.hr.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati telefon 031/251-155 ili e-mail [email protected]

#pesticidi #osposobljavanje #poljoprivreda

Istaknuto
Najnovije