Pregled i ispitivanje radne opreme

Pregled i ispitivanje radne opreme odnosi se na radnu opremu koju čine strojevi i uređaji, postrojenja te sredstva za prijenos i prijevoz tereta prema propisu o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme.


Obveza ispitivanja ne odnosi se na:

- kućanske aparate namijenjene korištenju u domaćinstvu

- audio i video oprema

- oprema za informacijsku tehnologiju

- uobičajeni uredski strojevi

- niskonaponski sklopni i kontrolni uređaji

- električni motori

- ručna radna oprema (alati)

- skele i druga sredstva za rad na visini.


Poslodavac, korisnik radne opreme dužan je obaviti pregled i ispitivanje radne opreme:

- prije početka korištenja na novom mjestu rada

- u slučaju iznimnih okolnosti koje ugrožavaju sigurnost djelovanja radne opreme

- na temelju rješenja inspektora rada

- u rokovima koje je odredio proizvođač radne opreme

- periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine.


O obavljenom pregledu i ispitivanju radne opreme sastavlja se zapisnik.#radnaoprema #strojevi #ispitivanja

Istaknuto
Najnovije