Ispitivanje radnog okoliša

Temeljem odobrenja nadležnog ministarstva Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. obavlja ispitivanja radnog okoliša, što obuhvaća:

- ispitivanja fizikalnih čimbenika (temperatura, relativna vlažnost i brzina strujanja zraka, osvijetljenost, buka i vibracije)

- ispitivanja kemijskih čimbenika (koncentracija plinova, para, prašina i aerosola)

- ispitivanja bioloških čimbenika.


Svaki poslodavac je dužan osigurati ispitivanje radnog okoliša u sljedećim slučajevima:

- kada radni postupak utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka

- kada je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću razinu osvijetljenosti

- kada u radnom postupku nastaje buka ili vibracije

- kada u radnom postupku nastaju plinovi, pare, prašine ili aerosoli

- kada je moguća prisutnost bioloških štetnosti (agensa) korištenih pri radu izvan primarne fizičke izolacije.


Ova se ispitivanja obavljaju:

- odmah nakon što su nastali uvjeti, odnosno promjene zbog kojih je ispitivanje obvezno

- temeljem rješenja inspektora rada

- periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine.


O obavljenom ispitivanju radnog okoliša sastavlja se zapisnik.


Za sve dodatne informacije i dogovore budite slobodni kontaktirati nas.#radniokoliš #ispitivanje

Istaknuto
Najnovije