Ispitajte dizalo kvalitetno i sigurno

Prilikom stavljanja dizala na tržište ugraditelj prvi puta daje dizalo korisnicima na uporabu. Dizala se mogu stavljati u uporabu samo ukoliko ne ugrožavaju zdravlje ili sigurnost ljudi i sigurnost imovine te je bitno da se ispravno ugrađuju, održavaju i upotrebljavaju u skladu s njihovom namjenom. Dizala moraju zadovoljavati bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve.Nakon obavljene ugradnje izvoditelj radova naručuje pregled novog dizala prije stavljanja na tržište te nakon pozitivnog rješenja dizalo može biti dano na uporabu. Obavezan je redovni pregled dizala. Redovno održavanje dizala mora se obaviti najmanje jedanput mjesečno.


Nakon obavljenog pregleda dizala sastavlja se Izvješće o obavljenom pregledu. Izvješće mora sadržavati sve eventualne nedostatke na dizalu i potrebne postupke za otklanjanje istih i rok za njihovo otklanjanje. Izvanrednom pregledu dizala mora se pristupiti u slučaju nastalih osnovnih promjena na dizalu i nakon stavljanja dizala u uporabu nakon nezgoda. Vlasnik dizala nakon dostavljenog Izvješća o obavljenom pregledu od ovlaštene organizacije, mora poduzeti sve potrebne radnje kako bi otklonio sve nedostatke utvrđene u Izvješću.


Održavanje dizala podrazumijeva potrebne postupke za vrijeme uporabnog vijeka dizala, za siguran rad dizala i njegovih sastavnih dijelova. Svako dizalo mora imati upute za uporabu i održavanje, te upute za spašavanje osoba iz dizala, kojih se mora pridržavati kod redovnog održavanja dizala i kod spašavanja osoba iz dizala. Vlasnik dizala odgovoran je za sigurnu uporabu i održavanje dizala, te spašavanje osoba iz dizala u skladu s uputama o uporabi i održavanju, te uputama o spašavanju osoba iz dizala.


Temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva ovlašteni smo za obavljanje poslova pregleda novih dizala prije stavljanja istih na tržište kao i za pregled i ispitivanje dizala u uporabi (pregled zbog poboljšanja sigurnosti, izvanredni pregled, redovni pregled, pregled i suglasnost, provjera i suglasnost na stručnu osposobljenost održavatelja dizala).


Za sve dodatne informacije i dogovore kontaktirajte nas.#pregleddizala

Istaknuto
Najnovije