Vrijeme je za evakuaciju!

Svaki ozbiljan poslodavac ne ostavlja prostora slučaju. Prilikom pokretanja poslovanja Poslodavac je dužan u svakom objektu, uzimajući u obzir tehnološki proces, tvari koje se u radu koriste, način rada, uskladištene tvari kao i veličinu objekta, poduzeti mjere da do požara ne dođe, a ako ipak do njega dođe, da se opasnost po sigurnost i zdravlje zaposlenika smanji na najmanju moguću mjeru.


Poslodavac je dužan izraditi Plan zaštite i spašavanja s kojim mora upoznati svoje zaposlenike, osobe koje će biti zadužene za njegovo provođenje treba osposobiti, a jednom u dvije godine mora provoditi vježbe zaštite i spašavanja.


Poslodavac je obvezan u slučaju nastanka neposrednih i značajnih rizika za život i zdravlje radnika iste obavijestiti o nastalom riziku kojem bi mogli biti izloženi kao i o mjerama koje su ili bi trebale biti provedene kako bi se spriječio rizik za život i zdravlje, poduzeti radnje i dati upute o prestanku rada, odnosno odlasku na sigurno mjesto te organizirati nastavak rada tek nakon otklanjanja rizika.Za sve dodatne informacije i dogovore budite slobodni kontaktirati nas.

#evakuacija #spašavanje #požar

Istaknuto
Najnovije