Nova usluga - Sankcioniranje alkoholiziranosti na poslu


Obveze su poslodavca prema članku 58. Zakona o zaštiti na radu da provode mjere zabrane zlouporabe alkoholnih pića. Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. kao ovlaštena osoba za obavljanje poslova i pružanje usluga iz zaštite na radu u mogućnost vam je ponuditi nove usluge, kako slijedi:


Izrada normativnog akta (Pravilnika s postupovnikom i zapisnikom) za utvrđivanje postupka provjere je li radnik pod utjecajem alkohola

Prema čl. 58. st.2. podst.5. poslodavac je dužan pisano utvrditi postupak provjere je li radnik pod utjecajem alkohola. Tim normativnim aktom utvrđuje se način provjere, vrsta testa ili aparata, način bilježenja i potvrđivanja rezultata, postupanje u slučaju odbijanja radnika da pristupi provjeri i dr. Na vaš zahtjev, izrađujemo sve potrebne interne akte koje kao poslodavac trebate usvojiti da bi se provjera alkoholiziranosti provodila na propisani način.


Provođenje postupka provjere je li radnik pod utjecajem alkohola

Mjere za provođenje zabrane zlouporabe alkoholnih pića su redovita i izvanredna provjera je li radnik pod utjecajem alkohola. Provjeru smije provoditi samo osposobljena i ovlaštena osoba, odgovarajućim umjerenim uređajem.

Na vaš zahtjev, Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. u mogućnosti je provoditi provjere na propisani način, primjenom odgovarajućih umjerenih uređaja i uz angažman osposobljenih radnika.


Činjenica potvrđena u sudskoj praksi jest da poslodavac ne može provoditi nikakve sankcije protiv radnika samo temeljem sumnje ili nagađanja da je radnik alkoholiziran te je stoga obvezan propisati i provoditi provjeru, sukladno Zakonu o zaštiti na radu.


Za sve vaše eventualne upite, kontaktirajte nas telefonom, mailom ili pisanim putem:


Telefon: 031/251-155

Fax: 031/251-156

Mail: [email protected]

Adresa: Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. 31000 Osijek, Trg Lava Mirskog 3/III


Za sve dodatne informacije i dogovore budite slobodni kontaktirati nas.


#zaštitanaradu #zlouporabaalkoholnihpića #alkohol

Istaknuto
Najnovije