Upis polaznika u programe stručnog osposobljavanja - Osijek

Primaju se prijave za upis za programe stručnog osposobljavanja za rukovatelje radnim strojevima:

  • Rukovatelj viličarom

  • Rukovatelj utovarivačem

  • Rukovatelj bagerom

  • Rukovatelj dizalicama

  • Rukovatelj traktorom za obradu tla, zaštitu bilja i uništavanje korova

  • Rukovatelj motornim lančanim pilama

  • Rukovatelj kosilicama

  • Rukovatelj motornom kosom (krčilicom)

  • drugi strojevi prema zahtjevima polaznika

Polaznici ovih programa mogu biti osobe s prethodno završenom osnovnom školom (minimalno), a nakon završenog osposobljavanja dobivaju uvjerenje kao dokaz o osposobljavanju (odobren program od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa). Osposobljavanje se organizira u trajanju određenom pojedinim programom. Nakon uspješno završene nastave polaže se završni ispit.

Cijena osposobljavanja ovisi o upisanom programu, a prema cjeniku Didaktike. Ustanova nije obveznik PDV-a. Plaćanje se može obaviti u dva obroka. Prvi obrok plaća se pri upisu, a ostatak do završetka osposobljavanja uplatom na blagajni ili na poslovni račun Didaktike HR4824120091133003099.

Trajanje osposobljavanja predviđeno je od 23.1. do 26.1.2018. godine od 8,00 do 14,00 sati u poslovnim prostorima Didaktike.

Vašu prijavu s preslikama svjedodžbe, rodnog lista, vozačke dozvole (za samohodne strojeve) i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavite najkasnije do 18.1.2018. godine na adresu:

DIDAKTIKA Osijek, Trg Lava Mirskog 3/III; tel. 031/251-160; fax. 251-156; e-mail: [email protected]

#Didaktika #strojevi #stručnoosposobljavanje

Istaknuto
Najnovije