Organizator poslova zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša - početak 16.11.2018.


DIDAKTIKA, Ustanova za obrazovanje iz zaštite na radu, Osijek, kao sljednik odobrenih programa tvrtke Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d., od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, nastavlja sa stručnim usavršavanjem (srednjoškolsko obrazovanje odraslih) za program “Organizator poslova zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša”.

Usavršavanje počinje 16.11.2018., petak, u 9,00 sati, u prostoru Didaktike u Osijeku, Trg Lava Mirskog 3.

Stručno usavršavanje namijenjeno je:

1. BUDUĆIM STRUČNJACIMA ZAŠTITE NA RADU, koji završetkom ovog usavršavanja stječu potrebna znanja za obavljanje poslova stručnjaka zaštite na radu ili za polaganje stručnog ispita iz zaštite na radu.

2. POSLODAVCIMA ILI OVLAŠTENICIMA POSLODAVACA u tvrtkama i ustanovama do 49 zaposlenih, koji obavljaju poslove zaštite na radu, jer je zakonska obveza poslodavaca organiziranje i obavljanje poslova zaštite na radu u pravnom subjektu. Završetkom ovog usavršavanja izbjegava se polaganje stručnog ispita u Zagrebu što je jedan od uvjeta za obavljanje ovih poslova. To je određeno u Pravilniku o obavljanju poslova zaštite na radu, NN br. 112/14., br. 43/15., br. 72/15. i br. 140/15. Osobe koje dobiju uvjerenje o usavršavanju mogu obavljati poslove Stručnjaka zaštite na radu I. stupnja).

Polaznici ovog programa mogu biti osobe s prethodno završenim srednjoškolskim obrazovanjem (minimalno), a nakon završenog usavršavanja dobivaju Uvjerenje kao dokaz o usavršavanju (odobren program od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa).

Usavršavanje se provodi teorijskom nastavom, vježbama te samostalnim radom kroz praktične zadatke, seminarske radove i izradu završnog rada. Nakon uspješno završene nastave polaže se Završni ispit.

Cijena usavršavanja je 3.000,00 kuna po polazniku. Ustanova nije obveznik uplate PDV-a. Plaćanje se može obaviti u tri obroka. Prvi obrok plaća se pri upisu, a preostali do završetka usavršavanja.

Usavršavanje će se održavati u poslovnim prostorijama Didaktike. Predviđeno trajanje programa je od 16.11.2018. do 8.2.2019. godine.

Vašu prijavu s preslikama svjedodžbe i rodnog lista pošaljite najkasnije do 9.11.2018. godine na adresu:

DIDAKTIKA Osijek, Trg Lava Mirskog 3; tel. 031/251-160, 031/251-155; fax. 251-156; e-mail: [email protected] ili [email protected]

#Didaktika #stručnousavršavanje

Istaknuto
Najnovije