Nova usluga - Umjerni laboratorij

Umjerni laboratorij za područje akustike utemeljen je 2018. godine, a status akreditiranog tijela od strane hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 stekao je 2019. godine.

U sklopu akreditacije pružamo sljedeće usluge umjeravanja:

1. tlačno umjeravanje svih vrsta 1/2'' mikrofona radnih etalona, u frekvencijskom području 31,5 Hz - 16 kHz

2. umjeravanje razine zvučnog tlaka, frekvencije i ukupnog izobličenja svih vrsta zvučnih umjerivača klase 1 i klase 2 (za 1/2'' mikrofone)

3. umjeravanje svih vrsta zvukomjera klase 1 i klase 2.

Kroz našu mrežu međunarodnih partnera, u mogućnosti smo posredno pružiti uslugu svih vrsta umjeravanja instrumenata za akustička mjerenja te preuzimanjem brige o umjeravanju pružiti našim korisnicima potpunu uslugu u skladu s njihovim potrebama.

Za sve eventualne upite, kontaktirajte nas telefonom, mailom ili pisanim putem:

Telefon: 031/251-155

Fax: 031/251-156

Mail: [email protected]

Adresa: Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. 31000 Osijek, Trg Lava Mirskog 3/III

Za sve dodatne informacije i dogovore budite slobodni kontaktirati nas.

#umjeravanjeinstrumenata #umjernilaboratorij

Istaknuto
Najnovije