OBAVIJEST o upisu polaznika u programe stručnog osposobljavanja - Osijek

1. Primaju se prijave za upis za programe stručnog osposobljavanja za rukovatelje radnim strojevima:

  • Rukovatelj viličarom

  • Rukovatelj utovarivačem

  • Rukovatelj bagerom

  • Rukovatelj traktorom s priključnim radnim strojem

  • Rukovatelj dizalicama

  • Rukovatelj kosilicama

  • Rukovatelj motornom kosom (krčilicom)

  • Rukovatelj motornim lančanim pilama

Polaznici ovih programa mogu biti osobe s prethodno završenom osnovnom školom (minimalno), a nakon završenog osposobljavanja dobivaju Uvjerenje kao dokaz o osposobljavanju (odobren program od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa). Osposobljavanje se organizira u trajanju određenom pojedinim programom. Nakon uspješno završene nastave polaže se završni ispit.

Cijena osposobljavanja ovisi o upisanom programu, a prema cjeniku Didaktike. Ustanova nije obveznik PDV-a. Plaćanje se može obaviti u dva obroka. Prvi obrok plaća se pri upisu, a ostatak do završetka osposobljavanja uplatom na poslovni račun Didaktike HR4824120091133003099.

Trajanje osposobljavanja predviđeno je od 2.9. do 6.9.2019. godine od 8:00 do 14:00 sati u poslovnim prostorima Didaktike.

Vašu prijavu s preslikama svjedodžbe, rodnog lista, vozačke dozvole (za samohodne strojeve) i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavite najkasnije do 29.8.2019. godine na adresu:

DIDAKTIKA, Trg Lava Mirskog 3/III, Osijek; tel. 031/251-155; fax. 251-156 ili e-mail: [email protected]

2. Primaju se prijave za upis za programe stručnog osposobljavanja za rukovatelje radnim strojevima:

U POSLIJEPODNEVNOM TERMINU

  • Rukovatelj viličarom

  • Rukovatelj motornim lančanim pilama

Polaznici ovih programa mogu biti osobe s prethodno završenom osnovnom školom (minimalno), a nakon završenog osposobljavanja dobivaju Uvjerenje kao dokaz o osposobljavanju (odobren program od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa). Osposobljavanje se organizira u trajanju određenom pojedinim programom. Nakon uspješno završene nastave polaže se završni ispit.

Cijena osposobljavanja ovisi o upisanom programu, a prema cjeniku Didaktike. Ustanova nije obveznik PDV-a. Plaćanje se može obaviti u dva obroka. Prvi obrok plaća se pri upisu, a ostatak do završetka osposobljavanja uplatom na poslovni račun Didaktike HR4824120091133003099.

Trajanje osposobljavanja predviđeno je od 26.8. do 30.8.2019. godine od 16:00 do 20:00 sati u poslovnim prostorima Didaktike.

Vašu prijavu s preslikama svjedodžbe, rodnog lista, vozačke dozvole (za rukovatelje viličarom) i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavite najkasnije do 22.8.2019. godine na adresu:

DIDAKTIKA, Trg Lava Mirskog 3/III, Osijek; tel. 031/251-155; fax. 251-156 ili e-mail: [email protected]


Istaknuto
Najnovije