OBAVIJEST o upisu polaznika u programe stručnog osposobljavanja - Osijek

Primaju se prijave za upis za programe stručnog osposobljavanja za rukovatelje radnim strojevima:

⦁ Rukovatelj viličarom ⦁ Rukovatelj utovarivačem ⦁ Rukovatelj bagerom ⦁ Rukovatelj traktorom s priključnim radnim strojem ⦁ Rukovatelj dizalicama ⦁ Rukovatelj kosilicama ⦁ Rukovatelj motornom kosom (krčilicom) ⦁ Rukovatelj motornim lančanim pilama

Polaznici ovih programa mogu biti osobe s prethodno završenom osnovnom školom (minimalno), a nakon završenog osposobljavanja dobivaju Uvjerenje kao dokaz o osposobljavanju (odobren program od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa). Osposobljavanje se organizira u trajanju određenom pojedinim programom. Nakon uspješno završene nastave polaže se završni ispit.

Cijena osposobljavanja ovisi o upisanom programu, a prema cjeniku Didaktike. Ustanova nije obveznik PDV-a. Plaćanje se može obaviti u dva obroka. Prvi obrok plaća se pri upisu, a ostatak do završetka osposobljavanja uplatom na poslovni račun Didaktike HR4824120091133003099.

Trajanje osposobljavanja predviđeno je od 25.11. do 29.11.2019. godine od 8,00 do 14,00 sati u poslovnim prostorima Didaktike.

Vašu prijavu s preslikama svjedodžbe, rodnog lista, vozačke dozvole (za samohodne strojeve) i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavite najkasnije do 20.11.2019. godine na adresu:

DIDAKTIKA, Trg Lava Mirskog 3/III, Osijek; tel. 031/251-155; fax. 251-156 ili e-mail: [email protected]


Istaknuto
Najnovije