OGLAS ZA NOVA RADNA MJESTA.

Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek prima u radni odnos na neodređeno vrijeme s probnim radom u trajanju od 6 mjeseci osobu s uspješno završenim diplomskim sveučilišnim studijem kojim se stječe naziv magistar ili magistar inženjer strojarstva, kemije, kemijskog inženjerstva ili elektrotehnike-smjer elektroenergetika, na radno mjesto u području zaštite okoliša, zaštite na radu i civilne zaštite.

Uvjeti:

  • visoka stručna sprema – magistar ili magistar inženjer strojarstva, kemije, kemijskog inženjerstva ili elektrotehnike – smjer elektroenergetika;

  • aktivno znanje engleskog jezika;

  • položen vozački ispit B kategorije;

  • sklonost timskom radu.

Prednost imaju kandidati:

  • s iskustvom u poslovima zaštite okoliša, posebno u poslovima mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, te poslovima ispitivanja vodonepropusnosti;

  • s iskustvom u poslovima ispitivanja čimbenika radnog okoliša, te drugih ispitivanja u području zaštite na radu;

  • sa stečenim statusom stručnjaka zaštite na radu II. stupnja.

Prijavu za natječaj sa životopisom i dokazima (stručna sprema i položeni stručni ispiti iz navedenih područja) o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek, Trg Lava Mirskog 3/III ili na e-mail: [email protected] .


Istaknuto
Najnovije