Primaju se prijave za upis za programe stručnog osposobljavanja za rukovatelje radnim strojevima!Rukovatelj viličarom

Rukovatelj utovarivačem

Rukovatelj bagerom

Rukovatelj traktorom s priključnim radnim strojem

Rukovatelj hidrauličnom dizalicom

Rukovatelj kosilicama

Rukovatelj motornom kosom (krčilicom)

Rukovatelj motornim lančanim pilama


Polaznici ovih programa mogu biti osobe s prethodno završenom osnovnom školom (minimalno), a nakon završenog osposobljavanja dobivaju uvjerenje kao dokaz o osposobljavanju (odobren program od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa). Osposobljavanje se organizira u trajanju određenom pojedinim programom. Nakon uspješno završene nastave polaže se završni ispit.


Cijena osposobljavanja ovisi o upisanom programu, a prema cjeniku Didaktike. Ustanova nije obveznik PDV-a. Plaćanje se može obaviti u dva obroka. Prvi obrok plaća se pri upisu, a ostatak do završetka osposobljavanja uplatom na poslovni račun Didaktike HR4824120091133003099.


Početak teorijskog osposobljavanja je 6.12.2021. godine u trajanju od 8,00 do 14,00 sati u poslovnim prostorima Didaktike.


Vašu prijavu s preslikama svjedodžbe, rodnog lista, vozačke dozvole (za samohodne strojeve) i uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti dostavite najkasnije do 2.12.2021. godine na adresu:


DIDAKTIKA Osijek, Trg Lava Mirskog 3/III; tel. 031/251-155 ili e-mail: [email protected]

Istaknuto