SUSTAVI UPRAVLJANJA

Pružamo usluge savjetovanja i izrade sve potrebne dokumentacije pri uvođenju i održavanju sustava prema normi HRN EN ISO 17020 za Inspekcijsko tijelo, HRN EN ISO 17025 za Ispitni laboratorij, HRN EN ISO 14001 Sustav upravljanja okolišem, HRN EN ISO 22000 Sustav upravljanja sigurnošću (norme HACCP) i HRN EN ISO 9001.

Sustav upravljanja kvalitetom HRN EN ISO 9001

Kako bi organizacija bila uspješna njome je potrebno upravljati na sustavan način. Primjenom sustava upravljanja kvalitetom izvjesno je da će rad organizacije polučiti uspjeh. 

ISO 9001 najraširenija je međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za uspostavu i održavanje sustava upravljanja kvalitetom, a primjenjiva je na organizacije svih vrsta (profitne/neprofitne, proizvodne/uslužne, male/srednje/velike).

Obuhvaća osnovne procese unutar organizacije (prodaja, razvoj, nabava, proizvodnja/pružanje usluga, poboljšavanje procesa, i dr.), osiguravajući kroz sljedeće radnje da su ovi procesi vođeni u nadziranim uvjetima:

  • opisivanje procesa (ulazne i izlazne vrijednosti, vlasnik procesa, tijek procesa, odgovornosti, zahtjevi za proces, ključni pokazatelji izvedbe - KPI),

  • postavljanje mjerljivih ciljeva procesa na temelju usporedivih podataka i informacija,

  • mjerenje i nadzor procesa preko ključnih pokazatelja izvedbe (KPI) procesa,

  • analiziranje podataka i izvještavanje o uspješnosti procesa,

  • poboljšavanje procesa.

Sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001 danas se koristi u cijelom svijetu, a certifikacija tog sustava općeprihvaćen je način dokazivanja sadašnjem i potencijalnom partneru da će proizvod ili usluga zadovoljiti njegove zahtjeve prema kvaliteti.

Sustav upravljanja zaštitom okoliša HRN EN 14001

Međunarodna norma EN ISO 14001 je norma koja govori o zahtjevima koji se odnose na sustav upravljanja okolišem organizacije. Ova norma postavlja zahtjeve za planiranje, uspostavu, primjenu i nadzor sustava upravljanja okolišem.

Sustav upravljanja sigurnošću hrane HRN EN ISO 22000 - HACCP
EN ISO 22000 je međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za uspostavu i održavanje cjelovitog i učinkovitog sustava upravljanja sigurnošću hrane. Njeni ključni elementi su preduvjetni programi, HACCP načela, komunikacija (unutrašnja i vanjska) te opći elementi upravljanja sustavom.
Sustav upravljanja sigurnošću hrane u svoje poslovanje uvode tvrtke koje se bave proizvodnjom, transportom, skladištenjem, pripremom i prodajom hrane, a sve kako bi kroz preventivno djelovanje potrošačima osigurali sigurnu hranu. 
Uspješna primjena sustava upravljanja sigurnošču hrane zahtijeva potpunu predanost poslovodstva i zaposlenika, kao i  provođenje postupaka sukladno načelima i smjernicama dobre proizvođačke prakse (GMP) i uvjetima dobre higijenske prakse (GHP).

Ispitni laboratorij HRN EN ISO 17025

Norma EN ISO 17025 koja je prihvaćena i kao hrvatska norma daje pregled zahtjeva za ispitne laboratorije vezano uz upravljanje rizicima, nepristranošću, povjerljivosti, opremom, ljudstvom, dokumentacijom, zapisima itd. Usklađenost sa zahtjevima norme dokazuje se akreditacijom. Akreditacija je u prvome redu namijenjena laboratorijima koji pružaju komercijalne usluge za tržište. Za akreditaciju se uvijek navodi da je dobrovoljna, tj. primjena je norme HRN EN ISO/IEC 17025 dobrovoljna, i laboratorij ili organizacija kojoj laboratorij pripada sami odlučuju žele li se akreditirati. Međutim, neki kupci zahtijevaju usluge samo od akreditiranih laboratorija ili se za dobivanje nekih ovlaštenja od tijela državne uprave može zahtijevati akreditacija, što je sve češći slučaj. Time akreditacija sve više postaje nužnost, a svemanje izbor ako laboratorij želi zadržati poslove ili kupce koje već ima ili ako želi proširiti krug kupaca kojima može ponuditi svoje usluge.

Inspekcijska tijela HRN EN ISO 17020

Međunarodna norma EN ISO 17020  daje zahtjeve za tijela koja provode inspekciju. Primjeri zahtjeva su upravljanje nepristranosti i dosljednosti, opremom, ljudstvom, dokumentacijom, zapisima, nesukladnim radom itd. Kao i u slučaju ispitnih laboratorija usklađenost sa zahtjevima norme dokazuje se akreditacijom.

 

 

Sustavi kvalitete
Zavod za unapređivanje sigurnosti, pouzdan partner
ZAŠTITA NA RADU
ZAŠTITA OD POŽARA
ZAŠTITA OKOLIŠA
LABORATORIJ
INSPEKCIJSKO TIJELO
CIVILNA ZAŠTITA
SUSTAVI UPRAVLJANJA
Trebate li pouzdanog partnera javite nam se!
Pogledajte još
PROTUEKSPLOZIJSKA ZAŠTITA
OSPOSOBLJAVANJA
PROJEKTIRANJE I NADZOR