Kontakt

Primaju se prijave za upis za programe stručnog osposobljavanja za rukovatelje radnim strojevima:

Polaznici ovih programa mogu biti osobe s prethodno završenom osnovnom školom (minimalno), a nakon završenog osposobljavanja dobivaju uvjerenje kao dokaz o osposobljavanju (odobren program od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa). Osposobljavanje se organizira u trajanju određenom pojedinim programom. Nakon uspješno završene nastave polaže se završni ispit.

Cijena osposobljavanja ovisi o upisanom programu, a prema cjeniku Didaktike. Ustanova nije obveznik PDV-a. Plaćanje se može obaviti u dva obroka. Prvi obrok plaća se pri upisu, a ostatak do završetka osposobljavanja uplatom na poslovni račun Didaktike HR4824120091133003099.

Početak teorijskog osposobljavanja je 17.6.2024. godine u trajanju od 8,00 do 14,00 sati u poslovnim prostorima Didaktike.

Vašu prijavu s preslikama svjedodžbe, rodnog lista, vozačke dozvole (za samohodne strojeve) i uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti dostavite najkasnije do 13.6.2024. godine na adresu:

DIDAKTIKA Osijek, Trg Lava Mirskog 3/III; tel. 031/251-155 ili e-mail: [email protected]

Primaju se prijave za upis za programe stručnog osposobljavanja za rukovatelje radnim strojevima:

Polaznici ovih programa mogu biti osobe s prethodno završenom osnovnom školom (minimalno), a nakon završenog osposobljavanja dobivaju uvjerenje kao dokaz o osposobljavanju (odobren program od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa). Osposobljavanje se organizira u trajanju određenom pojedinim programom. Nakon uspješno završene nastave polaže se završni ispit.

Cijena osposobljavanja ovisi o upisanom programu, a prema cjeniku Didaktike. Ustanova nije obveznik PDV-a. Plaćanje se može obaviti u dva obroka. Prvi obrok plaća se pri upisu, a ostatak do završetka osposobljavanja uplatom na poslovni račun Didaktike HR4824120091133003099.

Početak teorijskog osposobljavanja je 10.6.2024. godine u trajanju od 8,00 do 14,00 sati u poslovnim prostorima Didaktike.

Vašu prijavu s preslikama svjedodžbe, rodnog lista, vozačke dozvole (za samohodne strojeve) i uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti dostavite najkasnije do 6.6.2024. godine na adresu:

DIDAKTIKA Osijek, Trg Lava Mirskog 3/III; tel. 031/251-155 ili e-mail: [email protected]

Primaju se prijave za upis za programe stručnog osposobljavanja za rukovatelje radnim strojevima:

Polaznici ovih programa mogu biti osobe s prethodno završenom osnovnom školom (minimalno), a nakon završenog osposobljavanja dobivaju uvjerenje kao dokaz o osposobljavanju (odobren program od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa). Osposobljavanje se organizira u trajanju određenom pojedinim programom. Nakon uspješno završene nastave polaže se završni ispit.

Cijena osposobljavanja ovisi o upisanom programu, a prema cjeniku Didaktike. Ustanova nije obveznik PDV-a. Plaćanje se može obaviti u dva obroka. Prvi obrok plaća se pri upisu, a ostatak do završetka osposobljavanja uplatom na poslovni račun Didaktike HR4824120091133003099.

Početak teorijskog osposobljavanja je 27.5.2024. godine u trajanju od 8,00 do 14,00 sati u poslovnim prostorima Didaktike.

Vašu prijavu s preslikama svjedodžbe, rodnog lista, vozačke dozvole (za samohodne strojeve) i uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti dostavite najkasnije do 23.5.2024. godine na adresu:

DIDAKTIKA Osijek, Trg Lava Mirskog 3/III; tel. 031/251-155 ili e-mail: [email protected]

Primaju se prijave za upis za programe stručnog osposobljavanja za rukovatelje radnim strojevima:

Polaznici ovih programa mogu biti osobe s prethodno završenom osnovnom školom (minimalno), a nakon završenog osposobljavanja dobivaju uvjerenje kao dokaz o osposobljavanju (odobren program od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa). Osposobljavanje se organizira u trajanju određenom pojedinim programom. Nakon uspješno završene nastave polaže se završni ispit.

Cijena osposobljavanja ovisi o upisanom programu, a prema cjeniku Didaktike. Ustanova nije obveznik PDV-a. Plaćanje se može obaviti u dva obroka. Prvi obrok plaća se pri upisu, a ostatak do završetka osposobljavanja uplatom na poslovni račun Didaktike HR4824120091133003099.

Početak teorijskog osposobljavanja je 20.5.2024. godine u trajanju od 8,00 do 14,00 sati u poslovnim prostorima Didaktike.

Vašu prijavu s preslikama svjedodžbe, rodnog lista, vozačke dozvole (za samohodne strojeve) i uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti dostavite najkasnije do 16.5.2024. godine na adresu:

DIDAKTIKA Osijek, Trg Lava Mirskog 3/III; tel. 031/251-155 ili e-mail: [email protected]

Obavještavamo sve naše poslovne partnere da se od 4. travnja 2024. godine Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d., Poslovnica Mistral preselila  i nalazi se na adresi Gospodarska zona Vukovar 15, 32000 Vukovar, Zgrada Poly , ulaz 1 na prvom katu (desno) ured 15.

Ujedno vas obavještavamo da su zadržani isti brojevi telefona,  kao i sve postojeće e-mail adrese.

Didaktika Vas poziva na upisivanje programa koje će se održati u prostoru Didaktike, Trg Lava Mirskog 3/III, Osijek, od 15.5.2024. s početkom u 8,00 sati.

Program obuhvaća:
1. Osposobljavanje vozača za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu
2. Osposobljavanje rukovatelja - osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu

UVJETI ZA OSPOSOBLJAVANJE:

Osposobljavanje vozača:
- stariji od 21 godine
- vozačka dozvola C kategorije
- potvrda o vožnji vozila ukupne mase veće od 3,5 t duže od godinu dana

Osposobljavanje rukovatelja:
- stariji od 18 godina
- fotografija 3x3,5 cm

Osposobljavanje traje prema odredbama Pravilnika o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu. Nakon uspješno završene nastave polaže se završni ispit. Polaznici nakon završenog osposobljavanja dobivaju Uvjerenje o osposobljenosti, a rukovatelji i iskaznicu o rukovanju opasnim tvarima. Vozači na temelju uvjerenja i zahtjeva s drugim prilozima dobivaju od nadležnog ministarstva ADR POTVRDU O OSPOSOBLJENOSTI VOZAČA.

Cijena osposobljavanja vozača za prijevoz opasnih tvari propisana je Odlukom ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture:

- Osnovni tečaj – 132,72 €
- Dopunski tečaj za prijevoz u cisternama – 53,08 €
- Dopunski tečaj za prijevoz klase 1 (eksplozivne tvari) – 39,81 €
- Rukovatelji – 79,63 €

Osposobljavanje će se održati u prostoru Didaktike, Trg Lava Mirskog 3/III, Osijek, od 15.5.2024. godine. Vašu prijavu pošaljite najkasnije do 10.5.2024. godine na adresu:

DIDAKTIKA, Trg Lava Mirskog 3/III, Osijek; tel: 031/251-155; e-mail: [email protected]

Laboratorij za umjeravanje mjerila za akustička ispitivanja od sada u sklopu akreditiranog područja nudi uslugu ispitivanja frekvencijskoj odziva ½“ mjernih mikrofona korištenjem elektrostatskog pobuđivača. Ispitivanje se provodi u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 61094-62008 (IEC 61094-6:2004; EN 61094-6:2005) Mjerni mikrofoni – 6. dio: Elektrostatski pobuđivači za određivanje frekvencijskog odziva. Od sada smo u mogućnosti pružiti još kvalitetniju uslugu umjeravanja mikrofona objedinjenim postupcima tlačnog umjeravanja usporedbom u skladu s normom HRN EN 61094-5 koje se nadopunjuje mjerenjem frekvencijskog odziva korištenjem elektrostatskog pobuđivača u skladu s normom HRN EN 61094-6.

Laboratorij za umjeravanje mjerila za akustička ispitivanja akreditiran je od strane HAA prema zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17025 te je naša akreditacija priznata od strane EA i ILAC. Laboratorij posluje na lokaciji Gračanska cesta 29, 10000 Zagreb.

Osim ispitivanja frekvencijskog odziva mjernih mikrofona veličine ½“ korištenjem elektrostatskog pobuđivača u skladu s normom HRN EN 61094-6:2008 (IEC 61094-6:2004; EN 61094-6:2005) Mjerni mikrofoni – 6. dio: Elektrostatski pobuđivači za određivanje frekvencijskog odziva, naš laboratorij u sklopu akreditiranog područja nudi i sljedeće usluge:

HRN EN 61094-5:2016 (IEC 61094-5:2016; EN 61094- 5:2016)
Elektroakustika - Mjerni mikrofoni - 5. dio: Metode tlačnog umjeravanja mikrofona radnih etalona, usporedbom

HRN EN 60942:2004 (IEC 60942:2003; EN 60942:2003)
Elektroakustika - Zvučni umjerivači

HRN EN 61672-3:2014 (IEC 61672-3:2013; EN 61672-3:2013)
Elektroakustika - Zvukomjeri - 2.dio: Periodična ispitivanja

HRN EN 61260-3:2016 (IEC 61260-3:2016; EN 61260-3:2016)
Elektroakustika - Oktavni i pojasni filtri s proporcionalnim širinama pojasa - 3. dio: Periodična ispitivanja

Politikom cijena našeg laboratorija nastojimo izaći u susret potrebama svih naših kupaca. Pružamo pogodnosti za povoljnije umjeravanje kompleta opreme (mikrofon-zvukomjer-zvučni umjerivač, ili mikrofon-zvukomjer-zvučni umjerivač-filtri) ili umjeravanje više uređaja odjednom. Našim korisnicima nastojimo pružiti individualizirani pristup u skladu s njihovim potrebama.

Kroz našu mrežu međunarodnih partnera, u mogućnosti smo posredno pružiti uslugu svih vrsta umjeravanja instrumenata za akustička mjerenja te preuzimanjem brige o umjeravanju pružiti našim korisnicima potpunu uslugu u skladu s njihovim potrebama.

Također smo u mogućnosti pružiti uslugu provjere ispravnosti opreme, te uslugu savjetovanja u vezi nabavke, popravka i servisa opreme za akustička mjerenja.

Gračanska cesta 29, 10 000 Zagreb
Tel 031/251 155; fax 031/251 167; mob 091/7242 192
[email protected]
www.zus.hr

Uočavajući značajne probleme u područjima primjene mjera zaštite na radu, ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d. Osijek nastavlja tradiciju održavanja savjetovanja te je 11.04.2024. u suradnji s tvrtkom MISTRAL d.o.o. Vukovar organizirao usavršavanje iz područja zaštite na radu s ciljem unapređenja i sadržajnije primjene zakonom propisanih pravila i normi u svakodnevnoj praksi.

Primaju se prijave za upis za programe stručnog osposobljavanja za rukovatelje radnim strojevima:

Polaznici ovih programa mogu biti osobe s prethodno završenom osnovnom školom (minimalno), a nakon završenog osposobljavanja dobivaju uvjerenje kao dokaz o osposobljavanju (odobren program od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa). Osposobljavanje se organizira u trajanju određenom pojedinim programom. Nakon uspješno završene nastave polaže se završni ispit.

Cijena osposobljavanja ovisi o upisanom programu, a prema cjeniku Didaktike. Ustanova nije obveznik PDV-a. Plaćanje se može obaviti u dva obroka. Prvi obrok plaća se pri upisu, a ostatak do završetka osposobljavanja uplatom na poslovni račun Didaktike HR4824120091133003099.

Početak teorijskog osposobljavanja je 15.4.2024. godine u trajanju od 8,00 do 14,00 sati u poslovnim prostorima Didaktike.

Vašu prijavu s preslikama svjedodžbe, rodnog lista, vozačke dozvole (za samohodne strojeve) i uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti dostavite najkasnije do 11.4.2024. godine na adresu:

DIDAKTIKA Osijek, Trg Lava Mirskog 3/III; tel. 031/251-155 ili e-mail: [email protected]

Didaktika Vas poziva na upisivanje programa za STJECANJE OSNOVNIH ANDRAGOŠKIH ZNANJA koje će se održati u prostoru Didaktike, Trg Lava Mirskog 3/III, Osijek.

Stručno osposobljavanje polaznika prema programu “Stjecanje osnovnih andragoških znanja” održat će se u poslovnim prostorima DIDAKTIKE u Osijeku, Trg Lava Mirskog 3/III.

Polaznici ovog programa mogu biti osobe s prethodno završenom srednjom školom. Osposobljavanje je namijenjeno stručnjacima zaštite na radu koji će obavljati osposobljavanje radnika za rad na siguran način, a može koristiti i drugim osobama koje se bave osposobljavanjem odraslih.

Osobe koje uspješno završe osposobljavanje dobivaju Uvjerenje o osposobljenosti.

Cijena osposobljavanja iznosi 340,00 €. Ustanova nije obveznik PDV-a. Plaćanje se može obaviti pri upisu ili uplatom na poslovni račun Didaktike HR4824120091133003099.

Trajanje sposobljavanja predviđeno je od 8,00 do 14,00 sati u poslovnim prostorima Didaktike.

Vašu prijavu s preslikama svjedodžbe i rodnog lista možete dostaviti na adresu:

DIDAKTIKA Osijek, Trg Lava Mirskog 3/III; tel. 031/251-155 ili e-mail: [email protected]

Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. specijalizirana je tvrtka za pružanje usluga zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i civilne zaštite.
Kontaktirajte nas

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00

Copyright © 2024. | Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.

apartmentenvelopecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram