Kontakt

Blog

Ostvarujući svoju misiju da bude kreativan pružatelj usluga zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i civilne zaštite te pouzdan i stabilni partner korisnicima usluga i široj zajednici, tvrtka se neprestano usavršava u znanju i tehnici.

Stručni poslovi zaštite okoliša

Zakon o zašiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13, 75/15, 12/18,118/18) propisuje stručne poslove zaštite okoliša.  Stručne poslove zaštite okoliša mogu obavljati pravne osobe koje ispunjavaju zahtjeve propisane gore navedenim zakonom i shodno tome su ishodile suglasnost.
Opširnije

Poslodavci, imate li izrađenu Procjenu rizika?

U svom poslovanju ste uveli nove poslove, tehnologije ili upotrebljavate nove poslovne prostore?
Opširnije

Zaštita od požara

U cilju zaštite od požara poduzimaju se organizacijske, tehničke i druge mjere.
Opširnije

Klimatske promjene - izazov za civilnu zaštitu

Ekstremni vremenski uvjeti uzrokovani klimatskim promjenama sve su češći, intenzivniji i dugotrajniji.
Opširnije

Stručno osposobljavanje odraslih - završni ispit - Rukovatelj vitlom na vozilu

Za polaznike programa stručnog osposobljavanja Rukovatelj vitlom na vozilu održan je završni ispit 5.4.2024. godine u Gospiću.
Opširnije

Što je zaštita na radu i na što se primjenjuje

Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unaprjeđuje sigurnosti i zaštita zdravlja na radu...
Opširnije

Što trebate znati iz područja akustičkih mjerenja

Buka je veliki problem današnjice, kako u svakodnevnom životu tako i na radnom mjestu.
Opširnije

Osnovni pojmovi u zaštiti od požara

Požar je samopodržavajući proces gorenja koji se nekontrolirano širi u prostoru.
Opširnije

Prava, dužnosti i odgovornosti u zaštiti od požara

Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su djelovati na način kojim se ne može izazvati požar.
Opširnije

Preventivno postupanje, obavješćivanje i gašenje početnih požara

Svatko tko primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar odmah će sukladno svojim psihofizičkim sposobnostima pristupiti otklanjanju opasnosti, odnosno gašenju požara, vodeći pri tome računa da ne dovede u opasnost sebe ili drugu osobu.
Opširnije

Zaštita od požara u uporabi građevina i prostora

Svaka građevina ili njezin dio, ovisno o svojoj namjeni, mora se tijekom svog trajanja održavati na način da ispunjava bitni zahtjev zaštite od požara.
Opširnije

Svaki vlasnik ili korisnik dužan je provoditi mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak

Sukladno trenutno važećem Zakonu o zaštiti zraka svaki vlasnik ili korisnik nepokretnog izvora dužan je provoditi mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz ispusta nepokretnog izvora.
Opširnije

Dokumenti potrebni za inspekciju zaštite od požara

Pravilnik zaštite od požara (Članak 21. Zakona o zaštiti od požara)
Opširnije
Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. specijalizirana je tvrtka za pružanje usluga zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i civilne zaštite.
Kontaktirajte nas

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00

Copyright © 2024. | Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.

apartmentenvelopecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram