Kontakt
09.05.2024.

Klimatske promjene - izazov za civilnu zaštitu

Ekstremni vremenski uvjeti uzrokovani klimatskim promjenama sve su češći, intenzivniji i dugotrajniji.

Stoga je intencija da se zbog ublažavanja posljedica klimatskih promjena dodatno prilagode sustavi civilne zaštite u području prevencije, pripravnosti, odgovora i oporavka.

U tom se kontekstu nužna su:

  • ulaganja u istraživanja i inovacije kako bi se uspješnije otkrili i predvidjeli ekstremni klimatski rizici te poboljšali kapaciteti civilne zaštite,
  • osiguranje dostupnosti dostatnih kapaciteta kako bi se odgovorilo na rizike koji proizlaze iz klimatskih promjena, kao što su šumski požari i poplave,
  • podupiranje pripravnosti stanovništva putem informiranja, obrazovanja, osposobljavanja i vježbi. Posebnu pozornost treba posvetiti ulozi građanskog angažmana i volontera u inicijativama civilne zaštite, imajući na umu da je potrebno ojačati otpornost stanovništva.

Spomenute mjere nije moguće provesti bez polazišne identifikacije rizika i izrade mogućih scenarija ugrožavanja, odnosno izrade obveznih dokumenata u području planiranja civilne zaštite - Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite.

Društvo Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. je ovlašteno za obavljanje stručnih poslova planiranja civilne zaštite te Vas u vezi s time pozivamo da nam se s povjerenjem obratite vezano za stručno-konzultantske poslove i prosudbe.

Naš stručni kadar jamči izradu dokumenata u kojima će biti jasno definirani i usklađeni ljudski i materijalno-tehnički kapaciteti u slučaju bilo kojeg oblika ugroze te oformljen jedinstven i dobro koordiniran sustav civilne zaštite s jasno definiranim ovlastima, nadležnostima i zadacima sudionika.

Kontaktirajte nas

Za sva pitanja i narudžbe obratite nam se s povjerenjem.
Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. specijalizirana je tvrtka za pružanje usluga zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i civilne zaštite.
Kontaktirajte nas

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00

Copyright © 2024. | Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.

apartmentenvelopecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram