Kontakt
23.06.2024.

Stručni poslovi zaštite okoliša

Zakon o zašiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13, 75/15, 12/18,118/18) propisuje stručne poslove zaštite okoliša.  Stručne poslove zaštite okoliša mogu obavljati pravne osobe koje ispunjavaju zahtjeve propisane gore navedenim zakonom i shodno tome su ishodile suglasnost.

Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. posjeduje suglasnost za obavljanje slijedećih stručnih poslova zaštite okoliša:

  • Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i elaborate zaštite okoliša za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentaciju za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš
  • Izrada dokumentacije vezano za postupka izdavanja okolišne dozvole uključujući izradu Temeljnog izvješća
  • Izrada programa zaštite okoliša
  • Izrada izvješća o stanju okoliša
  • Izrada izvješća o sigurnosti
  • Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvata za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš
  • Izrada izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš
  • Procjena šteta nastalih u okolišu uključujući prijeteće opasnosti
  • Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša.

Ukoliko imate pitanja ili potrebu za nekim od navedenih stručnih poslova obratite nam se s povjerenjem.

Kontaktirajte nas

Za sva pitanja i narudžbe obratite nam se s povjerenjem.
Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. specijalizirana je tvrtka za pružanje usluga zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i civilne zaštite.
Kontaktirajte nas

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00

Copyright © 2024. | Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.

apartmentenvelopecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram