Kontakt
11.06.2024.

Poslodavci, imate li izrađenu Procjenu rizika?

Poslodavci, imate li izrađenu Procjenu rizika? U svom poslovanju ste uveli nove poslove, tehnologije ili upotrebljavate nove poslovne prostore?

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu  i Pravilnika o izradi procjene rizika , obvezni ste  imati izrađenu ažurnu Procjenu rizika, odnosno postojeću uskladiti s novonastalim stanjem.

Poslodavac je obvezan, uzimajući u obzir poslove i njihovu prirodu, procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, osobito u odnosu na sredstva rada, radni okoliš, tehnologiju, fizikalne štetnosti, kemikalije, odnosno biološke agense koje koristi, uređenje mjesta rada, organizaciju procesa rada, jednoličnost rada, statodinamičke i psihofiziološke napore, rad s nametnutim ritmom, rad po učinku u određenom vremenu (normirani rad), noćni rad, psihičko radno opterećenje i druge rizike koji su prisutni, radi sprječavanja ili smanjenja rizika.

Poslodavac je obvezan na temelju procjene rizika primjenjivati pravila zaštite na radu, preventivne mjere, organizirati i provoditi radne i proizvodne postupke, odnosno metode te poduzimati druge aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima, kako bi otklonio ili sveo na najmanju moguću mjeru vjerojatnost nastanka ozljede na radu, oboljenja od profesionalne bolesti ili bolesti u vezi s radom te kako bi na svim stupnjevima organizacije rada i upravljanja osigurao bolju razinu zaštite na radu.

Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.,  sa svojim gotovo šezdesetogodišnjim iskustvom u zaštiti na radu i stručnim timom  izrađuje Procjene rizika uvažavajući specifičnosti radnih procesa svakog pojedinog poslodavca.

Obratite nam se s povjerenjem!

Kontaktirajte nas

Za sva pitanja i narudžbe obratite nam se s povjerenjem.
Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. specijalizirana je tvrtka za pružanje usluga zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i civilne zaštite.
Kontaktirajte nas

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00

Copyright © 2024. | Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.

apartmentenvelopecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram