Kontakt
15.09.2021.

Dokumenti potrebni za inspekciju zaštite od požara

Pravilnik zaštite od požara (Članak 21. Zakona o zaštiti od požara)

Odluka o raspoređivanju djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara ili ugovor u kojem je to navedeno te Uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz područja zaštite od požara, ako je ispit položio (Članak 20. Zakona o zaštiti od požara)

Zapisnik o ispitivanju vanjske i unutarnje hidrantske mreže (Članak 40. Zakona o zaštiti od požara - rok 1 godina)
Zapisnik o ispitivanju sustava za dojavu požara (Članak 40. Zakona o zaštiti od požara - rok 1 godina) i Knjiga održavanja sustava (Članak 32. Pravilnika o sustavima za dojavu požara) s upisanim održavanjem sustava dvaput godišnje (Članak 55. i 56. Pravilnika o sustavima za dojavu požara), uz centralu Plan uzbunjivanja, Plan sustava, upute za rad i održavanje sustava

Zapisnik o ispitivanju sustava za gašenje požara (Članak 40. Zakona o zaštiti od požara - rok 1 godina)

Zapisnik o ispitivanju sustava za detekciju prisutnosti zapaljivih plinova i para (Članak 40. Zakona o zaštiti od požara - rok 1 godina)

Uvjerenja svih radnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara (Članak 16. Zakona o zaštiti od požara i Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom)

Zapisnik o pregledu i ispitivanju panik ili sigurnosne rasvjete (Članak 38 i 40. Zakona o zaštiti od požara - rok 1 godina, osim za ugostiteljske objekte dvaput godišnje Članak 23. Pravilnika o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata)

Zapisnik o ispitivanju nepropusnosti plinske instalacije (Članak. 9. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima - jednom u pet godina; dok za plinske kotlove pojedinačne snage veće od 350 kW jednom godišnje sukladno Članku 73. Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica)

Ispitni list o servisu plinske ložišne tehnike (plinski bojler, plinski bojleri i plinske peći (sukladno uputu proizvođača i jednom godišnje sukladno Članku 73. Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica)

Ispitni list o servisiranju trošila na lož ulje (kotao na lož ulje, peć na lož ulje i dr. (sukladno uputi proizvođača)

Zapisnik o pregledu svih dimovodnih objekata (dimnjaka i dimovodnih kanala) za kotlovnice za kruto, tekuće i plinsko gorivo, te za plinske peći i kombi bojlere (sukladno odluci jedinice lokalne samouprave i Članku D.3.2.2. Tehničkog propisa za dimnjake u građevinama, prije puštanja u pogon odnosno prije ponovnog puštanja u pogon (više od 6 mjeseci), odnosno jednom godišnje)

Zapisnik o provjeri sustava za zaštitu od djelovanja munje na građevinama (Članak 33. Tehničkog propisa za sustave zaštite djelovanja munje na građevinama, rokovi sukladno prilogu C točka C.3.5, nakon rekonstrukcije odmah)

Zapisnik o pregledu električnih instalacija (Članak 33. Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije, rokovi sukladno prilogu C točka C.3.2, za sve 4 godine, osim za stambene 15 godina, nakon rekonstrukcije odmah)

Zapisnik o pregledu ručnih tipkala za daljinsko isključenje električne energije (Članak 38. i 40. Zakona o zaštiti od požara - rok 1 godina)

Redoviti pregled vatrogasnih aparata (Članak 5. Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata - jednom u tri mjeseca)

Periodični pregled vatrogasnih aparata (Članak 7. Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata - jednom godišnje)

Evidencija o održavanju ventilacijskih sustava (Članak 27. Pravilnika o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata - jednom godišnje, prostorija za pripremu hrane svaka 3 mjeseca;
za sustave ogrjevnog učina preko 20 kW, i rashladnom učina preko 12 kW, sukladno Članku B.3.3. Tehničkog propisa o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada obavlja se najmanje jednom godišnje.

Kontaktirajte nas

Za sva pitanja i narudžbe obratite nam se s povjerenjem.
Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. specijalizirana je tvrtka za pružanje usluga zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i civilne zaštite.
Kontaktirajte nas

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00

Copyright © 2024. | Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.

apartmentenvelopecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram