Kontakt
07.03.2022.

Što trebate znati iz područja akustičkih mjerenja

Buka je veliki problem današnjice, kako u svakodnevnom životu tako i na radnom mjestu. Buka može višestruko negativno uzrokovati loše posljedice na zdravlje (poput trajnog gubitka sluha, utjecati na manjak sna tijekom noći i odmora, utjecati na mogućnost obavljanja posla i proizvodnost rada te općenito smanjiti kvalitetu života). Izloženost čovjeka buci je vjerojatno najčešći čimbenik onečišćenja okoliša u većim gradovima i sredinama. Oštećenje sluha bukom je najčešća profesionalna bolest kako u Europi tako i kod nas.

Iz tog razloga je potrebno boriti se protiv buke svim dostupnim tehničkim mjerama. Danas postoje normirane metode za mjerenja, propisani su kriteriji za ocjenjivanje, te postoje sofisticirani mjerni instrumenti za mjerenje razina buke kao i programska rješenja za prezentaciju rezultata mjerenja.

Temeljem Zakona o zaštiti od buke, Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka  te hrvatskih i međunarodnih normi kao ovlaštena pravna osoba Ministarstva zdravlja obavljamo:

 • mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša
 • terenska mjerenja zračne zvučne izolacije zgrada i građevnih elemenata
 • terenska mjerenja udarne zvučne izolacije zgrada i građevnih elemenata
 • terenska mjerenja zvučne izolacije fasada zgrada
 • mjerenja buke na radu i određivanje izloženosti buci radnika
 • mjerenja zvučne snage i zvučne energije izvora zvuka

Akustička ispitivanja provodimo od 1991. godine, te Vam nakon dugogodišnjeg iskustva naš tim stručnjaka može ponuditi cjelovito rješenje svakog problema s područja akustike, zaštite od buke i uspostave sustava upravljanja bukom okoliša.

Kada je potrebno obaviti mjerenja buke?

Mjerenja buke u okolišu obavljamo za:

 • potrebe ishođenja minimalno tehničkih uvjeta ugostiteljskih objekata (caffee barovi, noćni barovi, noćni klubovi, restorani, objekti brze prehrane i slično)
 • potrebe ishođenja minimalno tehničkih uvjeta zdravstvenih objekata (liječničke ordinacije, ljekarne, laboratoriji i slično)
 • potrebe tehničkih pregleda nakon izgradnje i puštanja u promet (stambenih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada, poslovnih zgrada, industrijskih pogona, novih cestovnih ili željezničkih koridora i slično)
 • za potrebe redovnih i izvanrednih nadzora Sanitarne inspekcije - Državni inspektorat Republike Hrvatske (prijave građana)
 • na zahtjev građana

Kada je potrebno obaviti mjerenja zvučne izolacije građevina i građevnih elemenata?

Mjerenja zvučne izolacije obavljamo za:

 • potrebe ishođenja minimalno tehničkih uvjeta ugostiteljskih objekata (caffee barovi, noćni barovi, noćni klubovi, restorani, objekti brze prehrane i slično)
 • potrebe tehničkih pregleda nakon izgradnje i puštanja u promet (stambenih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada, poslovnih zgrada, industrijskih pogona, zidova za zaštitu od buke na cestovnim i željezničkim koridorima i slično)
 • za potrebe redovnih i izvanrednih nadzora Sanitarne inspekcije - Državni inspektorat Republike Hrvatske (prijave građana)
 • na zahtjev građana

Kada je potrebno obaviti mjerenja buke na radu i određivanje izloženosti buci radnika?

Mjerenja buke na radu obavljamo za poslodavce koji znaju ili sumnjaju na povišene razine buke na radnim mjestima unutar svojih djelatnosti kako bi se na adekvatan način radnika zaštitilo od izloženosti buci primjenom osobnih zaštitnih sredstava ili primjenom drugih sredstava za snižavanje razina buke.

Kada je potrebno obaviti mjerenja zvučne snage i zvučne energije izvora zvuka?

Mjerenja zvučne snage i zvučne energije izvora zvuka pretežno obavljamo za proizvođače opreme koji istu stavljaju na tržište. Deklarirana zvučna snaga izvora podatak je koji krajnjem korisniku daje potrebne informacije prije ugradnje ili korištenja opreme o može bitnim prekoračenjima razina buke u okolišu ili buke na radnom mjestu.

Mjerna oprema:

 • za terenska mjerenja buke sukladno zahtjevima normiranih metoda i nacionalnih propisa koristimo zvukomjere klase točnosti 1
 • za interne provjere zvukomjera prije i nakon mjerenja koristimo zvučne umjerivače (kalibratore) klase točnosti 1
 • za terenska mjerenja zvučne izolacije građevina i građevnih elemenata osim zvukomjera koristimo potrebnu opremu (pojačalo; izvor zračnog zvuka – dodekaedralni zvučnik te  usmjereni zvučnik za fasade; normirani izvor udarnog zvuka - tapkalica)
 • za potrebe akreditiranih mjerenja buke cestovnog prometa koristimo sustave za  brojanje vozila, kategorizaciju vozila (laka, srednje teška i teška vozila) te mjerenje brzine prometa
 • za potrebe akreditiranih mjerenja buke koristimo meteorološku stanicu za kontrolu meteoroloških uvjeta tijekom mjerenja (visina mjerenja 10 m iznad tla)

Pregled akreditiranih metoda iz područja akustičkih ispitivanja:

HRN ISO 1996-2:2017
Buka okoliša - Mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša (ISO 1996-2:2017)
uz primjenu norme HRN ISO 1996-1:2016 (ISO 1996-1:2016)

HRN EN ISO 16283-1:2014
Zvučna izolacija u zgradama i građevnih dijelova zgrada - Terensko mjerenje zračne zvučne izolacije (ISO 16283-1:2014; EN ISO 16283-1:2014)  
uz primjenu norme HRN EN ISO 717-1:2013 (ISO 717-1:2013; EN ISO 717-1:2013) + Amandman HRN ISO 16283-1:2014/A1 (ISO 16283-1:2014/Amd 1:2017; EN ISO 16283-1:2014/A1:2017)

HRN EN ISO 16283-2:2018
Zvučna izolacija u zgradama i građevnih dijelova zgrada – Terensko mjerenje udarne zvučne izolacije (ISO 16283-2:2018; EN ISO 16283-2:2018)
uz primjenu norme HRN EN ISO 717-2:2013 (ISO 717-2:2013; EN ISO 717-2:2013)

HRN EN ISO 16283-3:2016
Zvučna izolacija u zgradama i građevnih dijelova zgrada - Terensko mjerenje zvučne izolacije fasada (ISO 16283-3:2016; EN ISO 16283-3:2016)
uz primjenu norme HRN EN ISO 717-1:2013 (ISO 717-1:2013; EN ISO 717-1:2013)

HRN EN ISO 9612:2010
Buka na radu – Mjerenje buke na radu i određivanje izloženosti buci (ISO 9612:2009; EN ISO 9612:2009)

HRN EN ISO 3744:2011
Zvučna snaga i zvučna energija izvora buke - Određivanje razina zvučne snage i zvučne energetske razine izvora buke mjerenjem zvučnoga tlaka (ISO 3744:2010; EN ISO 3744:2010)

Kontaktirajte nas

Za sva pitanja i narudžbe obratite nam se s povjerenjem.
Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. specijalizirana je tvrtka za pružanje usluga zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i civilne zaštite.
Kontaktirajte nas

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00

Copyright © 2024. | Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.

apartmentenvelopecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram