Kontakt

Ispitivanje zrakopropusnosti

Blower door test

Ispitivanje zrakopropusnosti građevine znači određivanje zrakopropusnosti ovojnice zgrade. Ujedno je zrakonepropusnost i osnovni preduvjet za osiguranje energetske kvalitete građevine. Ispituje se koliko zraka prolazi kroz zatvorene prozore, zatvorena vrata, krovove, zidove. Također se testira količina zraka koja prolazi iznutra prema van, odnosno izvana prema unutra.

Ispitivanje zrakopropusnosti – blower door test vrši se ugradnjom panela s ispitnim ventilatorom u odabrani okvir vrata. Na taj se način mjeri volumni protok zraka koji nastaje zbog razlike u tlaku između vanjskog i unutrašnjeg prostora građevine.

Količina izmjena zraka u zgradi dobije se dijeljenjem vrijednosti volumnog protoka (što se izražava mjernom jedinicom m3/h) s unutrašnjim volumenom ispitivanog prostora zgrade (m3).

Kod zgrada bez mehaničkog uređaja za provjetravanje razlika u tlakovima ne smije biti veća od n50 = 3,0 h-1, dok kod zgrada sa mehaničkim uređajem za provjetravanje ne smije biti veća od n50 = 1,50 h-1.

Njime se može usporediti stvarno stanje sa projektnim zahtjevima, otkriti propusna mjesta te potvrditi kvalitetno izvedene radove. Zrakopropusnost zgrade utječe na njezino energetsko svojstvo, a pojavljuje se zbog poroznog omotača zgrade, propusnih fuga ili zbog pukotina.

Ukoliko je ventilacijski sustav ugrađen u građevini zrakonepropusnost građevine osigurava ispravan rad sustava budući da se ne pojavljuje nekontroliran protok zraka kroz ovojnicu građevine. Ujedno se osigurava i optimalna uporaba toplinske energije.

Ispitivanje zrakonepropusnosti građevine sukladno normi EN 13829 provodi se na način da se u građevini ili dijelu građevine napravi potlak, a potom i predtlak pomoću ventilatora koji se privremeno postavi u otvor za vrata.

Ispitivanje zrakopropusnosti Blower door testom

Ispitivanje zrakopropusnosti (Blower door test) je obaveza predviđena Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) .

Ispunjavanje zahtjeva o zrakopropusnosti dokazuje se ispitivanjem na izgrađenoj novoj ili rekonstruiranoj postojećoj zgradi prema HRN ISO 9972:2015, metoda određivanja 1, prije tehničkog pregleda zgrade.

Ispitna metoda na bazi razlike tlakova vanjskog i unutarnjeg prostora. Provodi se ugradnjom panela s ispitnim ventilatorom u odabrani okvir vrata te se mjeri volumni protok zraka koji nastaje zbog razlike tlaka od 50 Pa između vanjskog i unutrašnjeg prostora građevine.

Svrha ispitivanja zrakopropusnosti

Ispitivanje zrakopropusnosti – blower door test se vrši iz sljedećih razloga:
dokaz stvarne zrakopropusnosti ovojnice zgrade
vrši se kontrola kvalitete izvedbe
dokaz da je izvedeno stanje jednako projektiranom
ukazuje uvid u razliku u kvaliteti prije i nakon energetske obnove
ukazuje pronalazak mana i neispravnosti te njihovo uklanjanje u što ranijoj fazi izvođenja
Za razliku tlakova između vanjskog i unutarnjeg zraka od 50 Pa izmjereni protok zraka ne smije biti veći od:
n50 = 3,0 h-1 za zgrade s prirodnom ventilacijom
n50 = 1,5 h-1 za zgrade s mehaničkom ventilacijom
n50 = 0,6 h-1 kod pasivnih zgrada

Metode ispitivanja zrakopropusnosti

METODA 1 (zgrada u uporabi)
Provodi se nakon završenih SVIH radova, a prije tehničkog pregleda
Ovom metodom dokazuje se ispunjavanje zahtjeva o zrakopropusnosti (NN 128/15, 70/18, 73/18)
Potrebno je pripremiti građevinu (METODA 1) na način da se:
mehanička ventilacija, klimatizacija i sifoni zabrtvite. Također nape, sanitarna ventilacija, naprave spojene na dimnjak i svi ostali vanjski otvori (vrata, prozori, prirodna ventilacija) moraju biti ugašeni, odnosno zatvoreni. Ne poduzimati nikakve dodatne korake kako bi se poboljšala zrakopropusnost.
METODA 2 (zgrada u izgradnji)
Provodi se u fazi izgradnje na gotovoj vanjskoj ovojnici građevine; prodori instalacija zabrtvljeni, a prije postavljanja gips-kartonske obloge
Provjerava se ispunjavanje projektnog zahtjeva i otkrivaju se mjesta zrakopropusnosti kako bi mogla sanirati/popraviti
Potrebno je pripremiti građevinu (METODA 2) na način da se:
- svi vanjski otvori zatvore i zabrtve.
METODA 3 kod specijalnih zahtjeva

Kontaktirajte nas

Za sva pitanja i narudžbe obratite nam se s povjerenjem.
Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. specijalizirana je tvrtka za pružanje usluga zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i civilne zaštite.
Kontaktirajte nas

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00

Copyright © 2024. | Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.

apartmentenvelopecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram