Kontakt

Ispitni laboratorij

Akustika

Buka je veliki problem današnjice, kako u svakodnevnom životu tako i na radnom mjestu. Buka može višestruko negativno uzrokovati loše posljedice na zdravlje (poput trajnog gubitka sluha, utjecati na manjak sna tijekom noći i odmora, utjecati na mogućnost obavljanja posla i proizvodnost rada te općenito smanjiti kvalitetu života). Izloženost čovjeka buci je najčešći čimbenik onečišćenja okoliša u većim gradovima i sredinama. Oštećenje sluha bukom je najčešća profesionalna bolest kako u Europi tako i kod nas.

Iz tog razloga je potrebno boriti se protiv buke svim dostupnim tehničkim i drugim mjerama. Danas postoje normirane metode za mjerenja, propisani su kriteriji za ocjenjivanje, te postoje sofisticirani mjerni instrumenti za akustička mjerenja kao i programska rješenja za predviđanje razina buke te obradu i prezentaciju rezultata mjerenja.
Terenska mjerenja buke okoliša najčešće obavljamo za:
ugostiteljske objekte (primjerice, caffe barove, noćne klubove, restorane, objekte brze prehrane i slično)
zanatske obrte (primjerice, automehaničarske radionice, bravarske radionice i slično)
industrijske objekte (primjerice tvornice cementa, pilane, betonare, asfaltne baze i slično)
proizvodne objekte (primjerice tvornice šećera, tvornice ulja i slično)
vlasnike ili koncesionare građevina prometne infrastrukture (cestovnih, željezničkih ili zračnih luka)
gradilišta
elektroenergetske sustave (primjerice hidroelektrane, vjetroelektrane, termoelektrane, trafostanice i slično)
Terenska mjerenja zračne i udarne zvučne izolacije građevina i građevnih elemenata:
pregradnih zidova (primjerice između dva stana, između stana i poslovnog objekta i slično)
međukatnih konstrukcija (primjerice između dva stana, između stana i poslovnog objekta i slično)
fasada (stambenih i/ili poslovnih zgrada)
fasadnih elemenata (ugrađenih fasadnih prozora / vrata ili vrata u objektima)
ravnih krovova (primjerice kinodvorane i slično)
Mjerenje buke na radu i određivanje izloženosti buci radnika:
za potrebe utvrđivanja rizika za radnike i izrade procjene rizika
za potrebe određivanja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha radnika
za potrebe određivanja rasporeda radnog vremena radnika (zbog smanjivanja izloženost radnika buci)
Mjerenja zvučne snage i zvučne energije izvora zvuka:
za potrebe proizvođača sredstava rada i opreme ili dijelova opreme koju stavljaju na tržište

Pregled akreditiranih metoda iz područja akustičkih ispitivanja

HRN ISO 1996-2:2017

Buka okoliša – Opis, mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša – 2. dio: Određivanje razina zvučnog tlaka (ISO 1996-2:2017) uz primjenu norme HRN ISO 1996-1:2016 – 1. dio: Osnovne veličine i postupci ocjenjivanja (ISO 1996-1:2016)

HRN EN ISO 16283-1:2014

Akustika - Terensko mjerenje zvučne izolacije u zgradama i građevnih dijelova zgrade – 1. dio: Zračna zvučna izolacija (ISO 16283-1:2014; EN ISO 16283-1:2014) + Amandman HRN ISO 16283-1:2018/A1 (ISO 16283-1:2014/Amd 1:2017; EN ISO 16283-1:2014/A1:2017), uz primjenu norme HRN EN ISO 717-1:2021 Akustika – Određivanje jednobrojne vrijednosti zvučne izolacije zgrada i građevnih dijelova zgrade – 1. dio: Zračna zvučna izolacija (ISO 717-1:2020; EN ISO 717-1:2020)

HRN EN ISO 16283-2:2020

Akustika - Terensko mjerenje zvučne izolacije u zgradama i građevnih dijelova zgrade – 2. dio: Udarna zvučna izolacija (ISO 16283-2:2020; EN ISO 16283-2:2020)
uz primjenu norme HRN EN ISO 717-2:2021 Akustika – Određivanje jednobrojne vrijednosti zvučne izolacije zgrada i građevnih dijelova zgrade – 2. dio: Udarna zvučna izolacija (ISO 717-2:2020; EN ISO 717-2:2020)

HRN EN ISO 16283-3:2016

Akustika - Terensko mjerenje zvučne izolacije u zgradama i građevnih dijelova zgrade – 2. dio: Zvučna izolacija (ISO 16283-3:2016; EN ISO 16283-3:2016)
uz primjenu norme HRN EN ISO 717-1:2021 Akustika – Određivanje jednobrojne vrijednosti zvučne izolacije zgrada i građevnih dijelova zgrade – 1. dio: Zračna zvučna izolacija (ISO 717-1:2020; EN ISO 717-1:2020)

HRN EN ISO 9612:2010

Akustika – Određivanje izloženosti buci na radu – Inženjerska metoda (ISO 9612:2009; EN ISO 9612:2009)

HRN EN ISO 3744:2011

Akustika – Određivanje razina zvučne snage i razina zvučne energije izvora buke mjerenjem zvučnog tlaka – Inženjerske metode za pretežno slobodno polje na reflektirajućoj ravnini (ISO 3744:2010; EN ISO 3744:2010)

Kontaktirajte nas

Za sva pitanja i narudžbe obratite nam se s povjerenjem.
Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. specijalizirana je tvrtka za pružanje usluga zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i civilne zaštite.
Kontaktirajte nas

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00

Copyright © 2024. | Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.

apartmentenvelopecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram