Kontakt

Umjerni laboratorij

Umjerni laboratorij za područje akustike akreditiran je od strane HAA prema zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17025 te je naša akreditacija priznata od strane EA i ILAC.

Osobita pažnja posvećena je stalnom podizanju razine kompetetnosti i stručnosti kadrova te kvalitete usluga umjeravanja kroz kontinuirano usavršavanje mjernih metoda i osuvremenjivanje mjerne opreme.

Cilj umjernog laboratorija je zadovoljstvo korisnika kroz kvalitetnu i brzu uslugu najviše razine, te stručnu podršku i dostupnost informacija.

Od Kolovoza 2020. godine laboratorij posluje na lokaciji Gračanska cesta 29, 10000 Zagreb. U sklopu proširenja područja akreditacije, od sada nudimo novu uslugu umjeravanja oktavnih i pojasnih filtara s proporcionalnim širinama pojasa sukladno HRN EN 61260-3.

Od sada smo u mogućnosti obaviti sva umjeravanja koja proizlaze iz zahtjeva norme HRN ISO 1996-2:2017, te nudimo novu uslugu umjeravanja kompleta mikrofon - zvukomjer - filtri - zvučni umjerivač po povoljnoj cijeni.

U sklopu područja akreditacije pružamo sljedeće usluge umjeravanja:

tlačno umjeravanje svih vrsta 1/2’’ mikrofona radnih, etalona, u frekvencijskom području 31,5 Hz - 16 Hz, sukladno: HRN EN 61094-5:2016 (IEC 61094-5:2016;EN 61094-5:2016)
umjeravanje razine zvučnog tlaka, frekvencije i ukupnog izobličenja svih vrsta zvučnih umjerivača klase 1 i klase 2 (za 1/2’’ mikrofone), sukladno: HR EN 60942:2004 (IEC 60942:2003; EN 60942:2003)
umjeravanje svih vrsta zvukomjera klase 1 i klase 2, sukladno: HRN EN 61672-3:2014 (IEC 61672-3:2013)
umjeravanje oktavnih i pojasnih filtara s proporcionalnim širinama pojasa sukladno HRN EN 61260-3:2016 (IEC 61260-3:2016; EN 61260-3:2016)

Akreditirane metode:

HRN EN 61094-5:2016 (IEC 61094-5:2016; EN 61094-5:2016) Elektroakustika - mjerni mikrofoni - 5. dio: Metode tlačnog umjeravanja mikrofona radnih etalona, usporedbom
HRN EN 60942:2004 (IEC 60942:2003; EN 60942:2003) - Elektroakustika - zvučni umjerivači
HRN EN 61672-3:2014 (IEC 61672-3:2013; EN 61672-3:2013) - Elektroakustika - Zvukomjeri - 2. dio: Periodična ispitivanja
HRN EN 61260-3:2016 (IEC 61260-3:2016; EN 61260-3:2016) - Elektroakustika - Oktavni i pojasni filtri s proporcionalnim širinama pojasa - 3. dio: Periodična ispitivanja

Umjerite svu mjernu opremu na jednom mjestu!

Kroz našu mrežu međunarodnih partnera, u mogućnosti smo posredno pružiti uslugu svih vrsta umjeravanja instrumenata za akustička mjerenja te preuzimanjem brige o umjeravanju pružiti našim korisnicima potpunu uslugu u skladu s njihovim potrebama.

Kontaktirajte nas

Za sva pitanja i narudžbe obratite nam se s povjerenjem.
Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. specijalizirana je tvrtka za pružanje usluga zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i civilne zaštite.
Kontaktirajte nas

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00

Copyright © 2024. | Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.

apartmentenvelopecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram